Notowania

imigranci w polsce
12.01.2015 13:56

Imigranci coraz częściej wybierają Polskę

Dane z 2014 roku wskazują na dalszy wzrost, przy czym około 50 proc. wydawanych zezwoleń i ponad 90 proc. oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Eksperci uznają wzrost liczby imigrantów za bardzo pozytywne zjawisko. Nad Wisłą najchętniej chcą żyć Ukraińcy - to zdecydowana większość aplikujących o pracę cudzoziemców.

W przesłanym PAP przez ComPress S.A. podsumowaniu zeszłorocznego III Forum Roboczego ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych podkreślono, że 25 lat po transformacji ustrojowej Polska nie jest już tylko krajem tranzytowym na drodze do bogatej Europy Zachodniej, lecz coraz częściej sama staje się docelowym miejscem migracji.

Specjaliści przywoływani w komunikacie oceniają, że związane jest to z rozwojem polskiej gospodarki, z drugiej zaś strony z masową emigracją Polaków po wstąpieniu naszego kraju do UE, a także z przyjętymi przez władze ułatwieniami w zatrudnianiu cudzoziemców.

W 2006 roku wprowadzono tzw. procedurę uproszczoną, która daje pracodawcom możliwość powierzenia pracy obywatelowi jednego z 6 państw z poza Unii Europejskiej: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Pracodawca musi jedynie zgłosić chęć zatrudnienia takiej osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy, wypełniając krótkie oświadczenie.

Magdalena Sweklej, wicedyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zauważa, że w konsekwencji zmian między rokiem 2008 a 2013 liczba wydanych zezwoleń na pracę wzrosła z około 18 do ponad 39 tysięcy, a liczba rejestrowanych oświadczeń z 156 do około 235 tysięcy. Dane z 2014 roku wskazują na dalszy wzrost, przy czym około 50 proc. wydawanych zezwoleń i ponad 90 proc. oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy - dodaje.

Eksperci podkreślają też, że napływ imigrantów nie powoduje negatywnych efektów na polskim rynku pracy. Łukasz Olszta, doradca zawodowy pracujący na co dzień z cudzoziemcami, zauważa, że podejmują oni pracę w zawodach mniej atrakcyjnych dla Polaków bądź tam, gdzie liczą się ich unikatowe kompetencje np. biegłość językowa.

Starzejące się społeczeństwo i powstająca wyrwa demograficzna, spowodowana m.in. masową emigracją Polaków do państw zachodniej Europy mogą - jak dodają eksperci - doprowadzić m.in. do niewydolności polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego imigranci mogą ten system uratować - są cenionymi pracownikami i bardzo często wnoszą na polski rynek pracy wysokie kwalifikacje.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: imigranci w polsce, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz