Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
KNF zmniejszyła karę dla Compensy do 1,1 mln zł

KNF zmniejszyła karę dla Compensy do 1,1 mln zł

Fot. Wlodzimierz Wasyluk/East News

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła decyzję nakładającą na Benefia TUnŻ (Compensa TUnŻ jest następcą prawnym) karę pieniężną w wysokości 1,5 mln zł. Komisja zmniejszyła karę Compensie do 1,1 mln zł.

Kara została nałożona za naruszenie art. 30 ust. 1 i art. 153 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej w okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r. - poinformowała komisja.

"Benefia TUnŻ inwestowała m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji i brak było wiarygodnych analiz ich sytuacji finansowej. Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe lub instrumenty finansowe z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji nowej emisji. W niektórych przypadkach brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń" - czytamy w komunikacie.

Lokowano także środki finansowe w instrumenty, które nie były dopuszczone do obrotu zorganizowanego czy w akcje i obligacje tych samych podmiotów. Inwestycje były dokonywane z naruszeniem zasady maksymalizacji bezpieczeństwa i rentowności lokat przy zachowaniu płynności lokowanych środków oraz z naruszeniem obowiązujących w zakładzie ubezpieczeń regulacji wewnętrznych. Decyzje dotyczące inwestycji zostały podjęte przez członków zarządu Benefia TUnŻ.

"Organ nadzoru nakładając karę pieniężną w wysokości 1,1 mln zł wyraża przekonanie, że taka kara pieniężna skłoni Compensę TUnŻ do przestrzegania w przyszłości przepisów prawa" - podsumowano w komunikacie.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie