Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Koniunktura w budownictwie w marcu trochę lepsza w przemyśle na odwrót

0
Podziel się:

Marcowa koniunktura w budownictwie była lepsza niż w lutym, ale nie tak dobra jak w tym samym miesiącu w latach poprzednich

bEKTYzVN

- poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wzrósł w marcu do poziomu plus 10. Ogólny klimat koniunktury był oceniany lepiej w przedsiębiorstwach publicznych niż prywatnych.

Oceny firm dużych są pozytywne i znacznie odbiegają od opinii firm małych, dla których wskaźnik przyjmował nadal wartość ujemną, choć lepszą od ocen z ubiegłego miesiąca.

Nadal negatywnie przedsiębiorcy oceniali bieżący portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe, chociaż dużo lepiej niż w lutym. Jednak w ocenie portfela na najbliższe trzy miesiące są bardzo optymistyczni.

bEKTYzVP

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej w marcu były lepsze niż w lutym, choć nadal negatywne. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest wzrost produkcji.

Także bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych była nadal oceniana negatywnie, na podobnym poziomie co miesiąc wcześniej. W najbliższych trzech miesiącach firmy budowlano-montażowe przewidują nieznaczną poprawę swojej sytuacji finansowej.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych może być nieco niższy od poziomu prognozowanego przed miesiącem. Może się za to zmniejszyć zatrudnienie. W marcu około 2 proc. przedsiębiorstw (tyle samo co w lutym) nie zgłaszało występowania żadnych barier w działalności budowlano-montażowej.

Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z niedostatecznym popytem (wymienianym przez około 73 proc. jednostek zgłaszających bariery) oraz z konkurencją innych firm (70 proc.).

bEKTYzVV

W najbliższym roku 29 proc. przedsiębiorstw nie planuje żadnej działalności inwestycyjnej. Pozostali producenci przewidują, że ich działalność inwestycyjna dotyczyć będzie prac i zakupów modernizacyjnych (66 proc. przedsiębiorstw) oraz nowych inwestycji (54 proc.). Koniunktura w przemyśle w marcu nieco się pogorszyła w porównaniu z lutym, jest też gorsza niż w tym samym miesiącu w siedmiu poprzednich latach - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł minus 3. Wśród badanych przedsiębiorstw 22 proc. oceniało koniunkturę pozytywnie, a 25 proc. negatywnie. Pozostałe uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.

W marcu producenci odczuwali poprawę popytu, choć niewielką w porównaniu z lutym, dlatego tylko nieznacznie ograniczyli bieżącą produkcję. Optymistycznie, tak jak w ubiegłym miesiącu, oczekują dalszej poprawy popytu. W konsekwencji, w kwietniu można oczekiwać znacznego zwiększenia produkcji przemysłowej.

Pogorszyła się sytuacja finansowa producentów, zwłaszcza w zakresie możliwości ściągania należności od kontrahentów, ale w najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się nieznacznej poprawy sytuacji finansowej.

bEKTYzVW

W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać utrzymania się dotychczasowej wysokiej skali zwolnień pracowników. Natomiast ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie zbliżonym do przewidywań sprzed miesiąca.

Ogólny wskaźnik koniunktury jest negatywny, ale niektóre działy odnotowały dodatnią koniunkturę w marcu: działalność wydawniczą i poligraficzną (3, spadek o 3 pkt.), producenci chemikaliów (11, spadek o 7 pkt.), wyrobów celulozowo-papierniczych (10, spadek o 4 pkt.), wyrobów z surowców niemetalicznych (3, spadek o 8 pkt.), sprzętu transportowego (1, spadek o 1 pkt), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (1, spadek o 1 pkt).

Najgorsze negatywne oceny formułowali producenci tkanin (minus 30, spadek o 17 pkt.), odzieży (minus 27, spadek o 2 pkt.), wyrobów ze skóry (minus 21, spadek o 3 pkt.), mebli (minus 17, spadek o 5 pkt.), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (minus 16, tyle samo, co przed miesiącem), metali (minus 15, spadek o 9 pkt.), wyrobów z metali (minus 13, spadek o 1 pkt).

bEKTYzWq
budownictwo
przemysł
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)