Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Krajobraz inwestycyjny według BPH TFI

0
Podziel się

Jak oceniają eksperci z BPH TFI, pierwszy kwartał 2017 roku można uznać za bardzo udany. Główne indeksy giełdowe pozostawały na wysokim poziomie. Pozytywne nastroje wśród inwestorów są wynikiem stabilnej sytuacji makroekonomicznej

Krajobraz inwestycyjny według BPH TFI
bDXSxqbV

Na przestrzeni trzech pierwszych miesięcy roku Indeks MSCI AC World, obejmujący dane z 46 parkietów świata, wzrósł o blisko 8 proc., a tylko o ponad 2,8 proc. w samym marcu. Jak wynika z comiesięcznego raportu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, fundusze inwestycyjne w lutym zarządzały aktywami o wartości 265,5 mld zł. To o 3,8 mld zł więcej niż w miesiącu styczniu. Nieznacznemu polepszeniu uległa dynamika 12-miesięczna, pomimo jednocyfrowych wyników przez trzeci miesiąc z rzędu. W ocenie autorów początek roku nadal upływa pod znakiem powrotu dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie, gdzie od listopada indeks WIG20 wzrósł o 20 proc.

Polskie FI zwyżkują

Wzrost indeksów na krajowym parkiecie sprawia, że fundusze z portfelem zawierającym akcje polskich firm uzyskują atrakcyjne wyniki. Tylko w miesiącu lutym wynik z zarządzania powiększył wartość aktywów o przeszło 2,3 mld złotych. Według danych Analiz Online oraz IZFiA, w lutym, podobnie jak w styczniu, największy wzrost (4,8 proc. tj. 1,4 mld złotych) odnotowały aktywa netto segmentu funduszy akcyjnych. Na koniec lutego ich wartość wyniosła 31,4 mld złotych, a udział w rynku wzrósł do poziomu 11,8 proc. (był największy od listopada 2015 roku). Fundusze polskich akcji wzrosły o 5 proc. do poziomu 23 mld złotych na koniec lutego. Jeżeli chodzi o wartość zarządzanych aktywów, niezagrożoną pozycję lidera dzierżą fundusze aktywów niepublicznych, których majątek na koniec lutego wart był blisko 104 mld zł. W pierwszej trójce pozostały także fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

Optymistyczne dane z rynku to nie wszystko. Zachęta do inwestowania pochodzi również od samych towarzystw funduszy inwestycyjnych. BPH TFI w połowie marca zapowiedział bowiem bezprecedensową w historii rodzimych funduszy inwestycyjnych wypłatę dochodu w formie dywidendy dla uczestników subfunduszu BHP Dywidendowy. Jej wartość wyniosła 6,10 zł na jednostkę uczestnictwa, co stanowi 4,72 proc. w stosunku do wyceny jednostek z dnia 9 marca 2017 roku. Wypłata odbywała się 22 marca w dwóch formach: przelewu środków pieniężnych na wskazany w subrejestrze rachunek bankowy uczestnika, jeżeli kwota należnych dochodów wynosiła co najmniej sto złotych, lub nabycia na rzecz uczestnika jednostek uczestnictwa, gdy kwota dochodów należnych wynosiła mniej niż 100 złotych. Jednocześnie stosowana przez Zarządzającego BPH TFI polityka inwestycyjna i trafne decyzje pozwoliły subfunduszowi wypracować atrakcyjną stopę zwrotu za 12 miesięcy na poziomie 21,68 proc.

bDXSxqbX

Mocna Europa

Jeżeli chodzi o sytuację na rynkach światowych, w Stanach Zjednoczonych w połowie ubiegłego miesiąca nastąpiła pierwsza w tym roku podwyżka stóp procentowych. Fed zdecydował o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 pkt. proc., co oznacza, że ich aktualny poziom kształtuje się w przedziale od 0,75 do 1 proc. i jest najwyższy od ponad 8 lat. Jest to trzecia podwyżka w cyklu, który rozpoczął się pod koniec 2015 roku. Jeżeli chodzi o rok bieżący, przedstawiciele Banku Centralnego mają również w planach jeszcze dwukrotne podwyżki stóp procentowych.

Mimo pewnych obaw, marcowa decyzja Fed ostatecznie nie wpłynęła tak negatywnie na rynki, jak się tego obawiano. Niepokój inwestorów za oceanem dotyczy w tym momencie realizacji reform gospodarczych, głośno zapowiadanych przez Donalda Trumpa. Nastrój wyczekiwania oraz brak zdecydowania głównych indeksów na amerykańskiej giełdzie wpłynął pozytywnie na rynki europejskie. Solidne wzrosty, odnotowane przez giełdy wielu europejskich krajów, miały swoje uzasadnienie także w ostudzeniu obaw związanych z wynikiem holenderskich wyborów parlamentarnych, w których Centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji Marka Ruttego zwyciężyła nad populistyczną i antyimigracyjną partią Geerta Wildersa. Zwycięstwo partii Ruttego, dotychczasowego premiera, osłabiło obawy przed dalszą dezintegracją Unii Europejskiej. Pozytywne nastroje przynoszą także prognozy wyborów prezydenckich we Francji, w których według sondaży największą szansę na objęcie urzędu ma Emmanuel Macron, a nie Marine Le Pen.

Dla przypomnienia, po wyniku listopadowych wyborów prezydenckich i elekcji Donalda Trumpa indeks optymizmu inwestycyjnego, monitorowany przez ARC Rynek i Opinia („Monitor optymizmu inwestycyjnego fala 1-6”), w połączeniu z innymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi uległ wyraźnemu pogorszeniu w stosunku do poprzednich realizowanych przez tę firmę pomiarów. Na ten spadek miały wpływ nie tylko niepewne losy gospodarki USA, a w związku z tym gospodarki światowej. Wpłynęły na niego także wątpliwości dotyczące wizji procesu, w jakim ma następować Brexit oraz oczekiwanie na wynik m.in. holenderskich oraz francuskich wyborów parlamentarnych. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego spadł o 13 pkt. proc. i osiągnął wartość ujemną. Dane płynące z krajowego rynku pokazują, że tak negatywny wynik należy już do przeszłości. Jednocześnie w ocenie ekspertów BPH TFI na razie nic nie zapowiada, aby kolejny kwartał bieżącego roku przyniósł pogorszenie nastrojów wśród inwestorów na światowych
rynkach.

bDXSxqcd

Materiał napisany przy współpracy z partnerem

bDXSxqcy
wiadomości
gospodarka
gospodarka polska
KOMENTARZE
(0)