Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
koniunktura
22.08.2005 17:35

Lepiej w przemyśle i budownictwie, bez zmian w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym nie zmienił się w stosunku do lipca. W tym samym okresie poprawiła się natomiast sytuacja w przemyśle i budownictwie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sytuacja w handlu bez zmian

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym nie zmienił się w stosunku do lipca i wyniósł minus 6 - poinformował w poniedziałek GUS.

Wśród badanych przedsiębiorstw 16 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 22 proc. - jej pogorszenie (w lipcu odpowiednio 17 proc. i 23 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ograniczenia bieżącej sprzedaży są nieznacznie większe niż notowano przed miesiącem. Powoduje to, że utrzymują się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych przedsiębiorstw. Przewidywania dotyczące przyszłej sprzedaży są nadal negatywne, choć nieco lepsze od prognoz sprzed miesiąca" - podał GUS w poniedziałkowym raporcie.

Według ekspertów urzędu nadal może się utrzymywać trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Nieznacznie maleje nadmiar zapasów towarów, co powoduje, że przyszłe zamówienia na towary mogą być ograniczane w mniejszym stopniu, aniżeli przewidywano przed miesiącem.

"Przedsiębiorcy zgłaszają wzrost bieżących cen towarów. W najbliższych miesiącach przewidziany jest dalszy wzrost cen. Skala zwolnień pracowników może być większa od przewidywań z ubiegłego miesiąca" - podał GUS.

Pozytywnie oceniają koniunkturę jedynie przedsiębiorcy z branży meble, rtv, agd, gdzie wskaźnik koniunktury kształtuje się na poziomie 2, wobec 5 w lipcu. Najbardziej pesymistyczny wskaźnik koniunktury notuje się dla branży włókno, odzież, obuwie. Wynosi on minus 15 wobec minus 31 przed miesiącem. Wskaźnik koniunktury dla branży pojazdy samochodowe wynosi minus 8 (minus 7 w lipcu), dla branży żywnościowej - minus 7 (minus 8 przed miesiącem).

Poprawa w przemyśle

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu wyniósł plus 13 wobec plus 12 w lipcu.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 27 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 14 proc., podczas gdy w lipcu odpowiednio: 27 proc. i 15 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Obserwowane w sierpniu niewielkie ograniczenie bieżącego portfela zamówień jest skutkiem nieznacznego obniżenia zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja rośnie wolniej niż w lipcu. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują rozszerzenia portfela zamówień i produkcji, na skalę zbliżoną do prognozowanej miesiąc wcześniej" - napisał GUS.

Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający.

"Mimo zmniejszających się opóźnień przy ściąganiu należności od kontrahentów, producenci odczuwają nieco większe niż w lipcu trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się nieznacznie poprawić" - napisał GUS.

GUS pisze, że z badań wynika, iż skala zwolnień pracowników może być zbliżona do przewidywań przed miesiącem.

Można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen wyrobów przemysłowych.

W budownictwie w sierpniu poprawiło się

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w sierpniu pozytywnie (plus 23), lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 19).

Wśród badanych przedsiębiorstw 34 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 11 proc. - jej pogorszenie (w lipcu odpowiednio 32 proc. i 13 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Według badań urzędu, przedsiębiorstwa odnotowują bardziej znaczący niż w lipcu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, a w konsekwencji zwiększenie bieżącej produkcji budowlano-montażowej.

"Prognozy portfela zamówień oraz przyszłej produkcji są również optymistyczne" - wynika z badań GUS.

GUS podaje również, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowo jest lepiej oceniana niż w lipcu i przewiduje, że w najbliższych miesiącach będzie ona nadal zadowalająca.

Jak wynika z analiz GUS, w ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy prognozują możliwość wzrostu cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszego niż prognozowano przed miesiącem.

GUS przewiduje zwiększenie zatrudnienia w budownictwie, choć w skali mniejszej niż prognozowano przed miesiącem.

Tagi: koniunktura, przemysł, budownictwo, handel, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz