Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych dla związków zawodowych

0
Podziel się:

Ustawa reguluje nieuporządkowaną przez 17 lat kwestię tytułu prawnego do kilkudziesięciu hoteli, domów wczasowych i pensjonatów.

Majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych dla związków zawodowych
(Wojciech Strozyk/REPORTER)
bEKwkrhN

NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych zostaną współwłaścicielami spółki Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., do której został wniesiony majątek zlikwidowanego Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Sejm uchwalił ustawę dotycząca podziału mienia FWP, która reguluje nieuporządkowaną przez 17 lat kwestię tytułu prawnego do majątku FWP, m.in. kilkudziesięciu hoteli, domów wczasowych i pensjonatów rozsianych po całym kraju. W pracach parlamentarnych nad przedłożeniem poselskim Radę Ministrów reprezentował Minister Skarbu Państwa.

Za przyjęciem ustawy głosowało 403 posłów, trzech wstrzymało się od głosu, a tylko dwóch było przeciw. Ustawa trafi wkrótce do Senatu.

bEKwkrhP

Ustawa zakłada powierzenie pieczy nad tym majątkiem wszystkim reprezentatywnym w skali całego kraju organizacjom związków zawodowych. Uprawnienia do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych, przyznane związkom zawodowym, zostaną przekształcone we współwłasność łączną udziałów spółki, która w obecnie zarządza majątkiem po FWP.

Ustawa rozstrzyga, że Skarbowi Państwa nie przysługują żadne roszczenia względem mienia FWP ani do udziałów w spółce która dysponuje tym majątkiem, a także, że żadne roszczenia z powyższych tytułów nie mogą być kierowane do Skarbu Państwa. Mienie FWP nigdy nie było uznane przez ustawodawcę za mienie państwowe, lecz zawsze było traktowane, jako mienie publiczne służące zaspokajaniu potrzeb społecznych przez organizacje związków zawodowych.

Konieczność uregulowania kwestii własności mienia po FWP w drodze ustawowej jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 1998 r. Po jego wydaniu sprawa mienia pozostałego po FWP pozostawała kontrowersyjna i niejednoznaczna, w szczególności ze względu na brak od 17 lat przepisów, określających normatywnie sukcesję majątku osoby prawnej, która utraciła swój byt prawny w wyniku przesądzenia ustawodawcy.

Zobacz także: Zobacz również: Związki chcą chronić polską zbrojeniówkę ustawą
bEKwkriq
wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)