Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NIK: ministerstwa nie umieją sprawdzić, czy działają efektywnie

0
Podziel się

Izba skontrolowała sześć ministerstw: sprawiedliwości, finansów, gospodarki, rolnictwa, kultury oraz obrony narodowej.

NIK: ministerstwa nie umieją sprawdzić, czy działają efektywnie
(Lech Gawuc/REPORTER)
bDYyGRfV

Ministerstwa nie potrafią sprawdzić, czy działają efektywnie, a nowe wymagania zamiast poprawić realizację celów, zwiększają tylko biurokrację. Prowadzi to do wymiernych opóźnień i strat - wynika z raportu NIK o kontroli zarządczej.

System kontroli zarządczej został w polskiej administracji wprowadzony w ramach reformy finansów publicznych w 2009 roku. Jednak, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli o adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej, polskie najwyższe urzędy nadal mają poważne problemy z realizacją tego zadania.

NIK zbadała funkcjonowanie kontroli zarządczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. w sześciu ministerstwach - sprawiedliwości, finansów, gospodarki, rolnictwa, kultury oraz obrony narodowej, a także w KPRM i GUS. Choć w tabelarycznym zestawieniu wszystkie otrzymały ocenę pozytywną, oprócz MF i MON - którym wystawiono ocenę "pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości" - to wnioski, jakie przedstawia raport, nie napawają optymizmem.

bDYyGRfX

"Wyniki obecnej kontroli potwierdziły fakty formalnego wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i prawnych zapewniających dostosowanie systemu kontroli zarządczej do specyficznych potrzeb - jednostki, działu administracji rządowej. Jednak pomimo upływu pięciu lat od wprowadzenia przepisów dotyczących kontroli zarządczej, ustalenia NIK wskazują na brak jej skuteczności oraz na problemy z oceną efektywności mechanizmów kontroli zarządczej" - napisano w raporcie.

NIK prowadził już wcześniej instytucję kontroli zarządczej, m.in. w 2010 r., na etapie jej wprowadzania i stwierdził wówczas, iż stworzony system kontroli zarządczej koncentrował się w wielu jednostkach głównie na formalnych aspektach. Także późniejsze kontrole stwierdzały, że polskie instytucje publiczne w dalszym ciągu są nieefektywne, a kontrola zarządcza szybko uległa zbiurokratyzowaniu i sformalizowaniu. Zamiast uwolnić kreatywność urzędników i wzmocnić ich skuteczność, ograniczyła się do obowiązku generowania dodatkowych dokumentów, które zazwyczaj nie miały przełożenia na poprawę funkcjonowania instytucji.

"Brak spójnej definicji celów i zadań"

Jak wynika z najnowszego raportu Izby, niewiele się w tym względzie zmieniło. "Podstawowym problemem w działaniu systemu kontroli zarządczej jest, zdaniem NIK, brak właściwej i spójnej definicji celów i zadań oraz mierników monitorujących stopień ich osiągania, jak również nieprawidłowa metoda przeprowadzania analizy ryzyk związanych z osiąganiem wyznaczonych celów, w tym określenia akceptowanego poziomu zidentyfikowanych ryzyk. (...) Badania kontrolne wskazały brak informacji niezbędnych do oceny efektywności funkcjonowania stosowanych mechanizmów kontroli zarządczej, co spowodowało odstąpienie od dokonania oceny efektywności" - napisano w raporcie.

Niewłaściwe sposoby pomiaru realizacji celów NIK zdiagnozowała np. w resorcie kultury.

bDYyGRgd

"W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdzono, że zarówno planowane i zrealizowane rezultaty zadania budżetowego, jak i kontrolowanych działań, mierzone określonymi miernikami przez jednostki podległe i nadzorowane ze względu na swoją różnorodność mogą, zdaniem NIK, wypaczać wiedzę o rzeczywistym poziomie ich realizacji. Bo czym innym jest korzystanie z publikacji internetowych np. Biblioteki Narodowej, a czym innym organizacja wystaw udostępniających materialne dobra kultury w większości muzeów. Podobnie może działać częsta zmiana katalogu układu zadaniowego budżetu i powiązanie poszczególnych działań do jednostek podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze względu na tę różnorodność może to uniemożliwiać lub utrudniać ciągłość pomiarów w wieloletniej perspektywie" - oceniono w raporcie.

W MON nieodpowiednie są natomiast - według NIK - mechanizmy kontroli realizacji zadań.

"W Ministerstwie Obrony Narodowej działania mechanizmów kontroli (m.in. tzw. meldunki o zagrożeniach) w odniesieniu do zadania inwestycyjnego, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, o czym świadczy opóźnienie o rok oddania inwestycji do użytku, tj. zamiast w 2013 r. w listopadzie 2014 r. Skutkowało to poniesieniem dodatkowych wydatków, m.in. na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i opóźnieniem przekazania do użytku priorytetowego dla MON zadania inwestycyjnego" - skonstatował raport.

Z kolei resort finansów - według NIK - źle oszacował ryzyko na początkowym etapie realizacji projektu e-Podatki, co spowodowało "konieczność dalszej pracy nad systemem i przedłużenie o 11 miesięcy terminu zakończenia realizacji kontraktu, w zakresie jednego poddanego pilotażowi komponentu Programu e-Podatki, a także powtórnej jego realizacji oraz dodatkowego angażowania do tych zadań pracowników".

bDYyGRge
Czytaj więcej w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/54/m316214.jpg ) ] (http://moto.money.pl/wiadomosci/aktualnosci/artykul/kontrola-nik-kwiatkowski-potrzebny-jeden,131,0,1666691.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Szokujący raport NIK o drogach. "Trzeba przerwać ten dramat" _ - Nie ma dowodów, że fotoradary mobilne używane przez strażników przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa _ - powiedział prezes Izby.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/212/m332756.jpg ) ] (http://tech.money.pl/biznes-it/artykul/nik-i-cba-przeswietla-sprawe-portalu-za-66,233,0,1699817.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) NIK i CBA prześwietlą sprawę portalu za 66 mln zł Kontrolerzy zainteresowali się projektem platformy ,,e-DolnySlask", realizowanym przez Qumak.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/51/m85811.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kontrola-nik-w-szpitalach-dzieciecych-zly,77,0,1674573.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) NIK sprawdziła szpitale. Wnioski druzgocące Według NIK wszystkie szpitale nierzetelnie opracowały tzw. programy dostosowania, które następnie powinny realizować
bDYyGRgy
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)