Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowa rzeczywistość spółek giełdowych na X Kongresie Zarządów SEG

0
Podziel się:

Jubileuszowy Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG odbył się dniach 28-29 października w Serocku. Tematem przewodnim dwudniowego spotkania było funkcjonowanie spółki giełdowej w nowym regulacyjnym otoczeniu.

Nowa rzeczywistość spółek giełdowych na X Kongresie Zarządów SEG
bEDqeJOt

_ Spółki giełdowe funkcjonują w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczo-regulacyjnej. Dynamiczne zmiany ekonomiczne w ujęciu globalnym i makroekonomicznym oraz potencjalne zmiany polityki gospodarczej wynikające z wyborów parlamentarnych już same w sobie kreują dużo wyzwań. Do tego dochodzi coraz dalej idące przeregulowanie rynku, sugerujące że celem istnienia spółki giełdowej jest opracowywanie coraz bardziej skomplikowanych raportów dla coraz bardziej licznej grupy odbiorców, nie zaś zarabianie pieniędzy dla inwestorów. Wszystkie te wyzwania były przedmiotem pogłębionej debaty podczas X Kongresu Zarządów SEG _– mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Nowe uwarunkowania funkcjonowania spółek giełdowych były temat dyskusji otwierającej kongres. Omawiano między innymi: sytuację globalną, perspektywy makroekonomiczne polskiego rynku oraz zmianę krajobrazu politycznego i jego potencjalnego wpływu na gospodarkę. W debacie poprowadzonej przez dziennikarza Piotra Kraśko wzięli udział: Michał Mrożek (Prezes Zarządu, HSBC Polska), Marcin Petrykowski (Dyrektor Zarządzający, Standard & Poor’s), Wawrzyniec Smoczyński (Dyrektor Zarządzający, Polityka INSIGHT), Paweł Tamborski (Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), Ilona Weiss (Prezes Zarządu, ABC Data).

_ Polskie firmy potrzebują dziś łatwego dostępu do kapitału, żeby mogły się rozwijać i stanowić o sile polskiej gospodarki. Efektywny rynek kapitałowy i rozwinięta giełda dostarczają paliwa dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw, dlatego ich rozwój jest w interesie Polski. Jeśli chcemy, aby nasza gospodarka stawała się coraz bardziej innowacyjna, by mocniej parła do przodu, powinniśmy dbać o atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego i stworzyć emitentom sprzyjające warunki do wejścia na rynek i pozostania w obrocie publicznym. Spółki notowane, przez wzgląd na standardy obowiązujące na rynku kapitałowym, takie jak choćby wymogi informacyjne, zasady ładu korporacyjnego czy coraz istotniejsze zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są dobrymi corporate citizens – _mówi Paweł Tamborski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

bEDqeJOv

W trakcie drugiej dyskusji jej uczestnicy zastanawiali się nad r yzykami regulacyjnymi i możliwościami ich minimalizacji. *Podczas panelu moderowanego przez Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu, SEG) poruszono kwestie takie m.in. jak: *n owe wymogi regulacyjne w obszarze raportowania, zagrożenia administracyjne dla ciągłości działania spółki, czy ograniczanie finansowych i organizacyjnych kosztów compliance.

Uczestnikami dyskusji byli: Seweryn Kędra (CFO, Energa)
, Michał Królikowski (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni)
, Maciej Nowohoński (Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska), Artur Tarnowski (Dyrektor Naczelny ds. Relacji Inwestorskich, KGHM Polska Miedź S.A.), Robert Wąchała (Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), Artur Żwak (Partner w dziale Audytu, EY).

_ Wydaje się, że w przypadku spółek defensywnych, takich jak ENERGA, użyteczność raportów kwartalnych jest niższa, niż półrocznych czy rocznych, zwłaszcza po wejściu w życie nowych regulacji MAR. Potwierdzają to nasze rozmowy z inwestorami, którzy pytają o politykę inwestycyjną, dywidendową i inne kwestie mające wpływ na wartość spółki w dłuższym okresie. W dużo mniejszym stopniu interesują ich chwilowe wahnięcia wyniku, które często mają charakter sezonowy lub statystyczny i ulegają odwróceniu w kolejnym kwartale. Na świecie są już duzi gracze, którzy zrezygnowali z publikacji pełnych sprawozdań finansowych po każdym kwartale – _mówi Seweryn Kędra, CFO, Energa.

Uczestnicy Kongresu biorąc udział w Charytatywnym Bieg Rynku Kapitałowego, który poprowadził Robert Korzeniowski, mieli okazję wesprzeć edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Minimalnym dystansem było 1 km - z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie.

bEDqeJOB

Komentatorem całego pierwszego dnia Kongresu był Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się warsztaty tematyczne, podczas których omawiano: ekspansję zagraniczną jako metodę ograniczenia ryzyka, strategie obrony przed zarzutem naruszenia przepisów o raportowaniu w działalności spółek publicznych, ochronę własności intelektualnej z elementami strategii transakcji w kontekście ekspansji zagranicznej i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Do wyboru był także warsztat praktyczny „Oko w oko z kamerą”.

Dyskusją zamykającą X Kongres Zarządów była „M inimalizacja kosztów i ryzyk wdrożenia MAR”, *podczas której omawiano *s *pecyfikę zagrożeń na rynku polskim, Ogólne Standardy Raportowania oraz zmodyfikowane wymogi dotyczące transakcji insiderów. *Udział wzięli: Piotr Biernacki (Dyrektor Strategiczny, SEG), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, SEG), Robert Wąchała (Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), Dariusz Witkowski (Wiceprezes Zarządu, SEG).

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, HSBC Bank Polska jako Partner Merytoryczny, Grupa Azoty, PKN ORLEN i PGNiG jako Partnerzy Strategiczni, Grupa Energa, Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research, KGHM Polska Miedź i Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni jako Partnerzy, Orange Polska i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni, ABC Data, Budimex, EY, Magellan, Marsh i Standard & Poor’s Ratings Services jako Patroni, BMW Group Polska jako Partner Specjalny oraz Tatra Holding jako Partner Organizacyjny. Partnerem kolejnej edycji Charytatywnego Biegu Rynku Kapitałowego było PZU. Projekt realizowany był pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa i Akcjonariatu Obywatelskiego.

bEDqeJOC

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.seg.org.pl.

bEDqeJOW
wiadomości
gospodarka
gospodarka polska
KOMENTARZE
(0)