Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Nowe inwestycje środowiskowe KGHM

Nowe inwestycje środowiskowe KGHM

Spaliny samochodowe oraz dym z domowych kominów powstający w wyniku ogrzewania mieszkań niskiej jakości opałem, powodują, że powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie.

Unia Europejska wprowadza dyrektywy dotyczące ochrony środowiska. Oczekuje też, że duże polskie koncerny przemysłowe zmienią swoją politykę na bardziej ekologiczną.

Dane Komisji Europejskiej są alarmujące. Wynika z nich, że z powodu złej jakości powietrza w Polsce przedwcześnie umiera około 43 tys. osób rocznie. Nastrojów nie poprawiają wyliczenia Światowej Organizacji Zdrowia. W rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 36 jest z Polski.

W ogólnych statystykach przewodzi Bułgaria. Unijne normy jakości powietrza są tam przekroczone w 83 proc. miast. Ale tuż za Bułgarią jest Polska – z wynikiem 72 proc. Co ma na to wpływ? Spaliny samochodowe i opalanie domów marnej jakości surowcem, np. miałem węglowym.

W 2016 roku Komisja Europejska wydała zbiór rekomendacji BAT, które określają wielkość dopuszczalnej emisji gazu powstającego w procesach technologicznych przy produkcji m.in. miedzi, ołowiu, cynku czy niklu. Do norm muszą się dostosować polskie elektrownie węglowe. Koszt dostrojenia sektora polskiej energetyki do nowych unijnych wytycznych może kosztować nawet 17 mld zł. Wśród podmiotów zobowiązanych do podjęcia działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych są również firmy z branży metali nieżelaznych, tak jak KGHM Polska Miedź S.A.

Ograniczyć emisję arsenu

Aktualnie KGHM spełnia wszystkie standardy emisyjne określone w posiadanych pozwoleniach. Ale zmienia się otoczenie, zmieniają się przepisy i w życie wchodzą nowe standardy. Dotyczą one również KGHM, który wychodzi naprzeciw unijnym oczekiwaniom i dostosowuje instalacje technologiczne w swoich hutach do rekomendacji BAT..

W sumie we wszystkich oddziałach hutniczych Polskiej Miedzi wdrożonych będzie 46 projektów inwestycyjnych nakierowanych na zwiększenie ochrony środowiska. Przykładowe inwestycje to zabudowa nowoczesnych systemów filtrów, hermetyzacja procesów czy też innowacyjna instalacja pilotowa do eliminacji arsenu w postaci skorodytu..

Portfel projektów BAT As uwzględnia 26 zadań głównych oraz 20 powiązanych. Do końca grudnia spółka przygotuje niezbędne ekspertyzy i projekty techniczne, a w 2019 roku rozpocznie się etap realizacji inwestycji.

Realizacja programu zostanie zakończona do sierpnia 2023 roku, ale kluczowe projekty, których efekty środowiskowe będą miały znaczący wpływ na poprawę środowiska, zostaną zakończone do czerwca 2020 roku

Polska Miedź odpowiedzialna za otoczenie

KGHM już w latach 90-ych XX w. podjął działania, które znacząco zmieniły strategię biznesową firmy w jej obszarze społecznym, ograniczając jednocześnie emisję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Spółka prowadzi m.in. program inwestycyjny BATAs, który ma celu dostosowanie instalacji technologicznych w Hucie Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica do Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu. Celem jest poprawa jakości powietrza, gleb oraz wód. Międzynarodowy przemysł metali nieżelaznych sięga po coraz wyższe normy środowiskowe.

Spółka zmienia się, aby móc dalej wytwarzać i sprzedawać produkty, a tym samym utrzymać i tworzyć nowe miejsca pracy. Odpowiedzialność za otoczenie to zapewnienie bezpiecznej przyszłości firmy, jej pracowników oraz ich rodzin, z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Innowacje dla czystego powietrza

Nowe regulacje spowodują wprowadzenie licznych innowacji, które zmienią całą branżę metali nieżelaznych – tak jak zmieniają się wymagania prawne i oczekiwania społeczne. A to będzie zmiana systemowa.

KGHM chce wykorzystać konieczność wprowadzenia tych zmian, również jako szansę dla poprawy konkurencyjności. Prowadzone inwestycje pozwolą na bardziej elastyczne zarządzanie procesem produkcji i dyspozycyjnością instalacji. Zalecenia Unii Europejskiej w zakresie wdrożenia najlepszych dostępnych technik zostały wydane również dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, garbarskiego, czy cementowo – wapienniczego.

Artykuł sponsorowany

Czytaj także
Polecane galerie
Poll
2018-06-20 00:07
Mówimy o hutach i ani słowa nie ma o kopalniach które na pozór są pod tym względem czyste ekologicznie. Niestety jest całkowicie odwrotnie i tutaj nikt nie zabiera głosu. Cały sprzęt samojezdny pracujący na dole zasilany jest silnikami diesla które aby pracowac zużywają powietrze z powierzchni a w zamian wypuszczają dislowskie spaliny z benzoapirenem do atmosfery. I tutaj jak uporano się z problemem. Otóż na terenie LGOM-u nie istnieje jakakolwiek automatyczna i ogolnodostepna sieć pomiarowa PM-10, czy PM-2,5 a pomiary wykonują jedynie sluzby KGHM w których wiarygodnosc w takim wypadku nalezy co najmniej wątpić.I tutaj jako mieszkańcy tego regionu domagamy się jawności wyników pomiarów, wykonanych systemem automatycznym udostępniany w internecie na bieżąco.