Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami. Może być gorąco

1
Podziel się:

We wtorek rusza czterodniowe posiedzenia Sejmu. Posłowie spotkają się po raz ostatni przed parlamentarnymi wakacjami. W porządku obrad jest między innymi powołanie komisji śledczej w sprawie Amber Gold.

Ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami. Może być gorąco
(Jakub Wosik/REPORTER)

Wnieśli o to posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Proponują oni, by liczyła ona 11 członków - 6 z PiS-u, 2 z PO, pozostałe kluby miałyby po 1 przedstawicielu w komisji. Pracami sejmowych śledczych miałaby pokierować posłanka partii rządzącej Małgorzata Wassermann.

Sejm ma się też zająć przygotowanym przez posłów PiS-u projektem nowelizacji Prawa lotniczego. Zmiany dotyczą Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jej członkowie mają być powoływani na 4 lata, a nie jak było do tej pory bezterminowo. Kadencja przewodniczącego Komisji i jego zastępców ma być skrócona z 5 do 4 lat. Zgodnie z projektem, dotychczasowi członkowie Komisji stracą swoją funkcje 30 dni po wejściu w życie ustawy.

W porządku obrad jest obywatelski projekt ustawy emerytalnej, który przygotowali posłowie PSL-u. Przewiduje on możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy.
Podczas tego posiedzenia Sejmu mają być powołani członkowie Rady Mediów Narodowych. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 7 lipca, Rada ma liczyć 5 członków, z których 3 wybiera Sejm, a 2 powołuje prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne, czyli obecnie Platformę Obywatelską i Kukiz'15. PiS zgłosiło troje kandydatów: Krzysztofa Czabańskiego, Joannę Lichocką i Elżbietę Kruk. Rada Mediów Narodowych ma między innymi powoływać władze Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. Kadencja jej członków ma trwać 6 lat.

Ponadto Sejm ma wybrać dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wysłuchać sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Instytutu Pamięci Narodowej oraz zająć się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Być może zostaną zakończone prace nad zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, którą zajmuje się Senat. Jeśli izba wyższa wniesie poprawki, zostaną one rozpatrzone przez posłów.

We wtorek w senackich komisjach: ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji, kontynuacja prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Podczas poprzedniego posiedzenia, które odbyło się w ubiegły czwartek, zgłoszono do ustawy liczne poprawki, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Prace odroczono do dziś w celu ich uporządkowania. Niewykluczone, że zostaną zgłoszone jeszcze inne wnioski. Poprawki zgłosili zarówno senatorowie PiS jak i PO. PO chce też odrzucenie ustawy w całości.

Jest jedna, tożsama w treści poprawka zgłoszona niezależnie przez PiS i PO. Przewiduje ona wykreślenie z ustawy, krytykowanego przez biuro legislacyjne Senatu i większość organizacji pozarządowych, przepisu dającego prezydentowi uprawnienie do zatwierdzania wyników postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pozostałe poprawki zgłoszone przez senatorów PiS i PO nie pokrywają się.

Poprawki PiS modyfikują między innymi procedurę badania spraw przez TK zgodnie z kolejnością wpływu - zwiększone zostaną kompetencje prezesa Trybunału do pomijania kolejki spraw. Kolejna poprawka PiS usuwa słowa "co najmniej" przy zgłaszaniu kandydatów na prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli poprawka zostanie zaakceptowana, to prezydent będzie wybierał prezesa TK spośród trzech, a nie co najmniej trzech, kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału. PiS zgłosił też poprawkę poszerzającą rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniach przez Trybunałem.

Inna z poprawek senatorów PiS zakłada publikację wyroków Trybunału wydanych "z naruszeniem" ustawy z 25 czerwca 2015 roku, z wyjątkiem tych dotyczących aktów, które utraciły moc obowiązującą. Oznaczałoby to, że publikacji nie podlegałoby orzeczenie TK z 9 marca tego roku dotyczące grudniowej ustawy o sądzie konstytucyjnym.

Wniosek o odrzucenie ustawy zgłosił senator PO Piotr Zientarski. Senator zgłosił też liczne poprawki na wypadek, gdyby wniosek ten został odrzucony. Jedna z nich przewiduje przyznanie prawa do zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Sądowi Najwyższemu, Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu oraz prawniczym środowiskom akademickim. PO chce też publikacji wyroku TK z 9 marca tego roku oraz domaga się, poprzez wprowadzenie przepisu przejściowego do ustawy, zaprzysiężenia 3 legalnie wybranych w poprzedniej kadencji sędziów.

Biuro legislacyjne Senatu zaproponowało między innymi wykreślenie z ustawy przepisów dających 4 sędziom TK możliwość zgłaszania sprzeciwu wobec projektu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uchwaloną przez Sejm 7 lipca ustawą o Trybunale Konstytucyjnym Senat zajmie się na posiedzeniu plenarnym w środę, 20 lipca.

wiadomości
gospodarka
KOMENTARZE
(1)
tedy
6 lat temu
po zmianach fachowcy od parówek będą badać wypadki lotnicze.