Notowania

Pakiet onkologiczny. NFZ ujawnia szczegóły dotyczące finansowania

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od stycznia 2015 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andrzej Stawiński / Reporter)

NFZ opublikował projekty zarządzeń dotyczące pakietu onkologicznego i kolejkowego. Zawierają one między innymi zasady finansowania diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki onkologicznej.

Narodowy Funduszu Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej projekty zarządzeń dotyczących określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego, leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz chemioterapii.

_ Świadczeniodawcy realizujący leczenie pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego będą musieli zagwarantować pacjentowi terminową i kompleksową realizację świadczeń onkologicznych - rozumianą jako zapewnienie możliwości udzielania świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej, czy medycyny nuklearnej, odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym. Oznacza to możliwość udzielania wszystkich świadczeń "pod jednym dachem" jak i w ramach umów o współpracy lub podwykonawstwo _ - podkreślił NFZ w informacji nt. zarządzenia dot. leczenia szpitalnego.

Fundusz zaproponował m.in. nowy mechanizm rozliczania tzw. zakresu skojarzonego nielimitowanego. Jak wyjaśnia NFZ, oznacza to, że w umowie zostaną wyodrębniane środki przeznaczone wyłącznie na realizację wskazanych produktów w ramach pakietu onkologicznego, a kwoty z tytułu realizacji tych świadczeń będą mogły być zwiększane. Jednocześnie NFZ podkreślił, że _ pełna stawka za diagnostykę onkologiczną będzie przysługiwała tylko tym świadczeniodawcom, którzy terminowo i kompleksowo zdiagnozują pacjenta _.

Jak informuje NFZ, mechanizm finansowania świadczeń onkologicznych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie miał zastosowanie w przypadku świadczeniodawców spełniających warunki, określone w rozporządzeniu MZ ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dodatkowo utworzono nowe produkty służące m.in. do rozliczenia opracowywania przez konsylium planu leczenia chorych na raka oraz koordynacji procesu terapeutycznego przez wyznaczonego koordynatora.

W zakresie radioterapii wprowadzono możliwość finansowania noclegu pacjentów poza oddziałem szpitalnym, w przypadku gdy hospitalizacja nie jest niezbędna; wprowadzono nowy produkt i nową wycenę w wysokości około 156 zł za osobodzień. Zwiększono też wycenę leczenia pacjentów z powikłaniami po radioterapii do kwoty około 468 zł i, jak podkreśla NFZ, jest to stawka wyższa niż obecnie obowiązująca za hospitalizację do radioterapii.

W projekcie dotyczącym ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), zaproponowane zmiany dotyczą m.in. zasad rozliczania i finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej, wykonywanych u pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, ale także zasad rozliczania i finansowania świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych.

Zarządzenie wprowadza katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych. _ Pakiety stanowią nowy produkt rozliczeniowy, służący do finansowania pełnoprofilowej diagnostyki onkologicznej. Będą one rozliczane w oparciu o ryczałt, w zależności od rodzaju diagnozowanego nowotworu złośliwego i etapu diagnostycznego (wstępny i pogłębiony) _ - poinformował Fundusz. Stawki określono w załączniku do zarządzenia.

NFZ podkreśla, że rozliczenie tych pakietów wymaga od świadczeniodawcy wykonania pełnej diagnostyki wynikającej ze wskazań klinicznych i obowiązujących standardów oraz wytycznych towarzystw naukowych odnoszących się do postępowania w tym zakresie. Obejmuje więc także badania kosztochłonne, w tym tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, PET, badania izotopowe czy endoskopowe przewodu pokarmowego. _ Zatem badania te dla pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego nie będą finansowane odrębnie przez NFZ w ramach ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych _ - wyjaśnił Fundusz. Zaznaczył też, iż zakres diagnostyki wykonywanej przez lekarza należy całkowicie do jego kompetencji i decyzji, a przy rozliczaniu ryczałtu zobowiązany jest on do wykazania badań, jakie wykonał.

Zarządzenia zawierają też wymóg, że wszystkie placówki realizujące leczenie onkologiczne na nowych warunkach powinny umieścić na zewnątrz budynku, w którym udzielane są powyższe świadczenia, znak graficzny - logo szybkiej terapii onkologicznej.

Zarządzenie dot. AOS zawiera też zasady rozliczania i finansowania świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych. _ W zarządzeniu proponuje się wprowadzenie wskaźnika premiującego, na poziomie 1,1 w przypadku postawienia ostatecznej diagnozy w terminie do 6 tygodni _ - informuje NFZ i wyjaśnia, że oznacza to 10-procentowy wzrost przychodów z tytułu tych wizyt.

Projekt wprowadza też poradę receptową wycenioną za 1 pkt (około 8 zł).

Natomiast jeżeli chodzi o projekt dotyczący chemioterapii, proponowane są tam zmiany w finansowaniu świadczeń dla pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego; dają możliwość bezlimitowego rozliczania świadczeń związanych z chemioterapią. Ponadto projekt przewiduje zwiększenie wyceny świadczeń ambulatoryjnych, jak i wprowadzenie możliwości zakwaterowania pacjentów.

Uwagi i opinie do projektów można zgłaszać do 26 listopada.

Od stycznia 2015 r. w życie mają wejść rozwiązania z pakietu onkologicznego oraz kolejkowego, które zakładają m.in. wzrost roli lekarzy POZ w wykrywaniu chorób nowotworowych oraz opiece nad pacjentami po leczeniu onkologicznym, wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wprowadzenie tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej, któa przewiduje, że diagnostykę onkologiczną placówki zrealizują w 2015 r. w terminie nie dłuższym niż 9 tygodni od dnia wpisania się pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia (w 2016 r. - 8 tygodni, a od 2017 r. - ma to być 7 tygodni). Z kolei zmiany dotyczące zmniejszenia kolejek do lekarzy przewidują m.in. zmianę raportowania czasu oczekiwania, tworzenie kolejek centralnych, premiowanie wizyt pierwszorazowych u specjalistów zamiast wizyt, których celem jest tylko przedłużenie recepty.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: pakiet onkologiczno-kolejkowy, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz