Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu
PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu

Play: debiut giełdowy to jedna z opcji. Nadal brak decyzji

Play: debiut giełdowy to jedna z opcji. Nadal brak decyzji

Fot. PAP
- W dalszym ciągu trwa analiza rynku przez udziałowców, ale konkretnych decyzji nadal nie ma. Podtrzymujemy jednak zapowiedź, że debiut giełdowy operatora sieci Play jest jedną z rozważanych opcji dalszego rozwoju spółki - powiedział Jacek Niewęgłowski, członek zarządu do spraw strategii P4 w rozmowie z agencją ISBNews.

Pod koniec kwietnia Impera Holdings SA - właściciel P4 - poinformował, że akcjonariusze i zarząd rozważają różne opcje dla spółki, jedną z nich jest debiut na giełdzie. W maju prezes P4 prezes Jorgen Bang Jensen mówił, że ostateczna decyzja, czy operator przeprowadzi IPO zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy. Rozważany był m.in. wybór parkietu, ewentualny dual listing (notowanie na dwóch rynkach jednocześnie), jak również to, czy spółką publiczna ma stać się Impera Holdings, czy P4.

Według Niewęgłowskiego, nie ma jeszcze sprecyzowanych oczekiwań co do wielkości ewentualnego debiutu.

W październiku ubiegłego roku akcjonariusze firmy, Tollerton Investments LTD i Novator, przeprowadzili proces sprzedaży Play, w wyniku którego otrzymali oferty od siedmiu podmiotów, wyceniających wartość firmy na około 3,5 mld euro. W oficjalnym komunikacie akcjonariusze uznali zaproponowane kwoty za zbyt niskie i zawiesili proces sprzedaży.

Niewęgłowski przypomniał, że Play jest podmiotem założonym i prowadzonym od 12 lat przez dwa fundusze private equity - cypryjski Tollerton i brytyjski Novator, które zainwestowały w firmę w tym okresie ponad 700 mln euro.

Zobacz również: Zmiany w roamingu


 

Zadłużenie z euro na złotego

Niewęgłowski zaznaczył, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej, cechuje się mocną zyskownością i skonsolidowanym zadłużeniem. W marcu 2017 r. grupa Play zrefinansowała swoje obligacje denominowane głównie w euro, zastępując je długiem bankowym w złotym. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły na ten cel kredyt w wysokości 6,44 mld zł.

- Operacja refinansowania miała na celu obniżenie kosztu zadłużenia, zmniejszenie ryzyka walutowego oraz odroczenie zapadalności długu do 2022, lub 2023 roku - powiedział Niewęgłowski.

Zadłużenie Play nie obejmuje obligacji Senior PIK Toggle Notes dlatego, że zostały one wyemitowane przez Impera Holdings S.A. i nie należą do grupy Play Holdings 2 S.a.r.l. Ich wartość wynosi 500 mln euro (około 2,1 mld zł).

Najszybszy wzrost w Europie

- Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się operatorów telefonii komórkowej nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Od samego początku mamy jasno wytyczoną strategię, którą konsekwentnie realizujemy. Intensyfikujemy inwestycje w celu rozbudowy własnej sieci o zasięgu ogólnopolskim. Dodatkowo rynek w Polsce ma ogromny potencjał wzrostu, co według prognoz będzie trwało przez kolejne lata - podsumował Niewęgłowski.

Przychody Play w latach 2014-2016 rosły średniorocznie (CAGR) o 15 proc. Oznacza to, że firma jest jednym z najszybciej rosnących europejskich operatorów mobilnych, nawet w porównaniu do francuskiego challengera rynku Iliada, który w tym samym czasie osiągnął 13-procentowy wzrost.

Impera Holdings kontroluje Play Holdings 2, który jest bezpośrednim właścicielem P4, operatora sieci Play. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe oraz transmisji danych klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę poprzez swoją własną sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce.

Zobacz też: Rekordowi polscy paraolimpijczycy


ISB
Czytaj także
Polecane galerie
anna
2017-06-12 14:47
Spółka jest w dobrej kondycji. Ludzie mieszkający przy stacjach bazowych niekoniecznie. No ale to są "inwestycje celu publicznego", Tu się interes "osób trzecich" nie liczy.