Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Polacy znowu w Afganistanie? Polskie oddziały mogą uczestnczyć w misji NATO

0
Podziel się:

Rząd ma zdecydować dzisiaj o wysłaniu do prezydenta dwóch wniosków o użycie polskich oddziałów wojskowych za granicą.

Polacy znowu w Afganistanie? Polskie oddziały mogą uczestnczyć w misji NATO
(MON/isaf.wp.mil.pl)
bECGyIxx

Rząd zajmie się dzisiaj między innymi wnioskami do prezydenta, w tym o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji NATO Stanowcze Wsparcie w Afganistanie i w misji nadzoru przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy.

Rada Ministrów wyjątkowo obraduje dzisiaj, a nie jak zwykle we wtorki, ze względu na obchodzone wczoraj 11 listopada Święto Niepodległości.

Rząd ma zdecydować o wysłaniu do prezydenta dwóch wniosków o użycie polskich żołnierzy za granicą. Chodzi o nową - doradczą, a nie bojową - misję w Afganistanie oraz kolejną odsłonę misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich.

bECGyIxz

W Afganistanie z końcem roku dobiegnie kresu NATO-wska misja ISAF. Od nowego roku afgańskie władze wspierać będzie znacznie mniej liczna misja _ Resolute Support _ (ang. _ stanowcze wsparcie _). Wezmą w niej udział także Polacy. _ Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji "Resolute Support" będzie miał charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe _ - podkreśla MON.

Wniosek do prezydenta o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji _ Resolute Support _ zakłada wysłanie do 150 żołnierzy i pracowników wojska na pierwsze półrocze 2015 r. W praktyce - jak informowali na początku października przedstawiciele wojska - do misji szykuje się ok. 120 żołnierzy.

Rząd zdecyduje także o wysłaniu wniosku do prezydenta o użycie polskiego kontyngentu w kolejnej misji NATO Baltic Air Policing, polegającej na patrolowaniu przestrzeni powietrznej nad Litwą, Łotwą i Estonią, które nie mają własnego lotnictwa myśliwskiego.

Polskie samoloty wrócą do bazy Szawle na Litwie po czteromiesięcznej przerwie. Od początku maja do początku września Polski Kontyngent Wojskowy Orlik 5 brał udział w zmianie 36. misji. Polaków wspierali Duńczycy, Brytyjczycy i Francuzi (ci ostatni stacjonowali w Malborku). Tym razem wiodącym państwem w misji będą Włochy.

bECGyIxF

Kolejny punkt posiedzenia rządu, to projekt nowelizacji rozporządzenia, które ma umożliwić pomoc publiczną dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych.

Rozporządzenie ma dostosować polskie przepisy dot. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej do zasad unijnych, a tym samym umożliwić taką pomoc w latach 2014-2020. Zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym program pomocowy, którego roczne wydatki z tytułu pomocy państwa przekraczają 150 mln euro, wymaga zgłoszenia Komisji Europejskiej. Pierwotnie rząd miał przyjąć to rozporządzenie już miesiąc temu, jednak punkt ten spadł z porządku obrad.

Rada Ministrów ma również podjąć uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktów Terytorialnych dla województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Według wcześniejszych planów miała zatwierdzić te kontrakty już w zeszłym tygodniu.

W Kontrakcie Terytorialnym dla regionu łódzkiego znalazło się ok. 90 przedsięwzięć na łączną kwotę ok. 26 mld zł. 23 przedsięwzięcia są na liście podstawowej, a pozostałe na tzw. liście warunkowej. Z kolei Kontrakt Terytorialny województwa kujawsko-pomorskiego zawiera 63 projekty o wartości 20-25 mld zł.

bECGyIxG

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. Nie są to jednak dokumenty zamknięte, będzie można je uzupełnić o nowe przedsięwzięcia.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Przewiduje on, że niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący autokarami będą mogli liczyć na pomoc m.in. przy wsiadaniu do pojazdu, czy załadowaniu bagażu.

Ministrowie omówią także projekt nowej ustawy o rybołówstwie morskim, która ma wdrożyć przepisy UE dotyczące m.in. morskich połowów rybackich i podziału kwot połowowych. W projekcie określa się, jak mają być wykonywane połowy, tj. jakimi statkami i na jakim obszarze. Statek rybacki musi być wpisany do rejestru statków rybackich, na który wydano licencję połowową oraz specjalne zezwolenie połowowe.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014. Przewiduje on przedłużenie obecnie obowiązujących regulacji na lata 2015 i 2016; w projekcie zawarto takie same rozwiązania jak te przyjęte na lata 2012-2014, dotyczące struktury opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

bECGyIxH

Obecnie za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów przeliczeniowych składkę zapłaci - tak jak wcześniej - budżet państwa. Natomiast rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników.

Czytaj więcej w Money.pl

bECGyIya
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)