Notowania

27.02.2017 12:49

Poszukiwani pracodawcy i pracownicy - w zależności od regionu Polski

Stopa bezrobocia rejestrowanego, szacowana na podstawie wskazań urzędów pracy w całej Polsce, wynosi w kraju 8,3 proc. Są jednak i takie regiony, gdzie bezrobocie nie przekracza 2 proc. i takie, gdzie sięga niemal 28 proc.

Podziel się
Dodaj komentarz

Stopa bezrobocia rejestrowanego, szacowana na podstawie wskazań urzędów pracy w całej Polsce, wynosi w kraju 8,3 proc. Są jednak i takie regiony, gdzie bezrobocie nie przekracza 2 proc. i takie, gdzie sięga niemal 28 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, szacowana na podstawie wskazań urzędów pracy w całej Polsce, wynosi w kraju 8,3 proc. Są jednak i takie regiony, gdzie bezrobocie nie przekracza 2 proc. i takie, gdzie sięga niemal 28 proc.

Najmniejsze i największe bezrobocie

Z raportu „Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia w Polsce wg województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2016 roku” wynika, że najwyższy poziom bezrobocia niezmiennie notowany jest w powiecie szydłowieckim, gdzie 27,9 proc. mieszkańców pozostaje bez pracy. Na drugim miejscu w rankingu uplasował się powiat braniewski, z wynikiem 24,5 proc., a na kolejnych powiat kętrzyński i bartoszycki.

W kategorii województw największe bezrobocie rejestrowane występowało w listopadzie 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie 70 tys. osób nie pracowało, a bezrobocie kształtowało się na poziomie 13,9 proc. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazło się województwo kujawsko-pomorskie ze stopą bezrobocia w wysokości 11,7 proc. oraz województwo podkarpackie z bezrobociem na poziomie 11,4 proc.

Na drugim biegunie znajdują się powiaty i województwa z najniższym bezrobociem. W stolicy Wielkopolski, w Poznaniu występuje zaledwie 2-procentowa stopa bezrobocia, a w całym województwie wynosi ona 5 proc. Na drugim miejscu wśród województw z najniższym poziomem bezrobocia uplasowało się województwo śląskie i małopolskie, gdzie współczynnik wyniósł 6,6 proc.

Ciekawostkę może stanowić to, że Warszawa zajęła dopiero czwarte miejsce wśród miast i powiatów z najniższym wynikiem liczby osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w stolicy w listopadzie 2016 roku wynosiła 2,8 proc.

Dobre perspektywy na 2017 rok

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że bezrobocie w naszym kraju w całym 2016 roku generalnie malało. W listopadzie 2016 roku bez pracy było 1 mln 313 tys. osób. Można zakładać, że w 2017 roku sytuacja pracowników na rynku pracy będzie się w dalszym ciągu poprawiać. Na koniec 2017 roku bezrobocie rejestrowane może wynieść w granicach 7,3-7,6 proc.

Dla pracodawców nie są to dobre informacje, zwłaszcza że już teraz zmagają się z niedoborem wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W 2017 roku mogą wyraźnie odczuć brak kandydatów do pracy. Najprawdopodobniej wystąpi również zjawisko fluktuacji pracowników, którzy będą zmieniali miejsca pracy w poszukiwaniu lepszych warunków. Dzięki presji płacowej, wzrosną wynagrodzenia za pracę, co korzystnie wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Urzędy Pracy w całym kraju powinny skupić się obecnie na aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, choć eksperci twierdzą, że w regionach z bardzo niskim bezrobociem nie pracuje już ten, kto tego nie chce.

Źródło:
Artykuł sponsorowany
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz