Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prawo energetyczne. Sejm uchwalił kary za manipulacje rynkiem

0
Podziel się:

Za manipulacje na hurtowym rynku energii grozić będą wielomilionowe kary pieniężne oraz kary pozbawienia wolności.

Prawo energetyczne. Sejm uchwalił kary za manipulacje rynkiem
(Michael Kappel / Flickr (CC BY-NC 2.0))
bEKFpaMl

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji prawa energetycznego, dotyczącej m.in. manipulacji na hurtowym rynku energii. Za takie działania grozić będą wielomilionowe kary pieniężne oraz kary pozbawienia wolności. Teraz ustawa trafi do podpisu przez prezydenta.

Nowelizacja ma umożliwić stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT).

Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają zwiększyć przejrzystość i konkurencyjność hurtowego rynku energii, co oznacza korzyść dla końcowych odbiorców energii.

bEKFpaMn

Kwestie przejrzystości rynku hurtowego energii nie były dotąd regulowane zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym. Rozporządzenie REMIT wiąże w całości wszystkie kraje członkowskie UE i jest w nich bezpośrednio stosowane, stąd konieczne jest również jednolite zapewnienie wykonania tego rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich. REMIT kładzie też nacisk na jednolite określenie sankcji za nieprzestrzeganie obowiązków z niego wynikających we wszystkich krajach UE.

Kary za nadużycia

Dzięki nowym regulacjom będzie można wykrywać nadużycia na rynku energii. Jak choćby wykorzystywanie wewnętrznych informacji (np. o możliwości zamknięcia dużego bloku energetycznego, co doprowadzi do zmniejszenia wolumenu energii na rynku), dokonywaniu manipulacji, czy też prób manipulacji w obrocie produktami energetycznymi i zapobieganie tym nadużyciom. Manipulacje na rynku energii mogą przybrać postać m.in. składania i wycofywania fałszywych zamówień.

W noweli zdefiniowano pojęcia informacji wewnętrznej, manipulacji na rynku, produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym oraz uczestnika rynku. Zgodnie z definicją informacja wewnętrzna to "informacja o szczegółowym charakterze, która nie została podana do publicznej wiadomości, która dotyczy - bezpośrednio lub pośrednio - jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym i która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów".

bEKFpaMt

Z kolei - zgodnie z definicją zawartą w noweli - manipulacją na rynku energii jest np. zawieranie jakiejkolwiek transakcji lub składanie jakiegokolwiek zlecenia dotyczącego produktów energetycznych w obrocie hurtowym, które "generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży, popytu czy cen" tych produktów.

Za manipulację uznana zostanie także transakcja lub zlecenie, poprzez które próbuje się kształtować cenę produktów, a także takie, które stosują bądź próbują stosować fikcyjne mechanizmy lub inne formy oszustwa albo podstępu.

Zgodnie z regulacją uczestnicy rynku zawierający transakcje, które mają być zgłaszane do ACER, będą musieli wpisać się do rejestru w kraju, w którym mają siedzibę, lub w którym stale mieszkają, albo jeśli będą to uczestnicy spoza UE, będą musieli zarejestrować się w kraju, w którym prowadzą działalność - w Polsce formularze rejestracyjne ma udostępniać prezes URE, który ma też dokonywać weryfikacji tych wpisów.

Upoważnieni przez prezesa URE pracownicy tego urzędu będą mogli przeprowadzać kontrole - regulacje dotyczące ich prowadzenia wzorowane mają być na sposobie przeprowadzania postępowania kontrolnego przez UOKiK. Nowelizacja szczegółowo określa zasady takiej kontroli i uprawnienia osoby kontrolującej. Podczas kontroli REMIT podmiot kontrolowany jest np. zobowiązany do udostępnienia kontrolerom URE wstępu do budynków, lokali, udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i innych nośników informacji.

bEKFpaMu

W noweli zapisano również, że kara pieniężna czy pozbawienia wolności będzie grozić m.in. za nieprzekazywanie ACER lub prezesowi URE informacji o zawieranych transakcjach na hurtowym rynku energii, a także za przekazywanie danych niepełnych lub nieprawdziwych. Kara taka grozić będzie również za sprzedawanie produktów na hurtowym rynku energii bez wpisu do rejestru uczestników tego rynku, a także podawanie nieprawdziwych danych w rejestrze lub nieaktualizowanie ich.

Zapisy przewidują ścisłą współpracę pomiędzy unijną Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(ACER), a krajowymi organami regulacyjnymi - w Polsce z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) - w celu monitorowania rynków energii elektrycznej i gazu oraz podejmowania skutecznych działań egzekwujących przepisy.

Nowela ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Zobacz również: * *Każdy upalny dzień kosztuje nas dodatkowo ponad 20 mln złotych

bEKFpaMv
bEKFpaMO
wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)