Notowania

PZU dogadało się z PFR. Będą wspólnie głosować w Banku Pekao

PZU i Polski Fundusz Rozwoju podpisali porozumienie akcjonariuszy odnośnie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao. Obie instytucje mają realizować wspólną politykę względem banku. PZU ma mieć rolę wiodącą.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

PZU i Polski Fundusz Rozwoju podpisali porozumienie akcjonariuszy odnośnie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao. Obie instytucje mają realizować wspólną politykę względem banku. PZU ma mieć rolę wiodącą.

Na początku grudnia 2016 r. PZU i PFR podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20 proc. i 12,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. spełni się szereg warunków zawieszających.

W poniedziałek PZU i PFR porozumiały się w kwestii współpracy po przejęciu pakietu akcji banku, należącego obecnie do Unicredit. Istotą porozumienia jest określenie zasad współpracy oraz praw i obowiązków stron jako akcjonariuszy banku, w szczególności w zakresie ustalania sposobu wspólnego głosowania na walnych zgromadzeniach, a także prowadzenia przez strony wspólnej długoterminowej polityki w zakresie działalności banku - podało PZU w komunikacie.

"Strony zobowiązały się wobec siebie do głosowania 'za' podejmowaniem uchwał o podziale zysku i wypłacie dywidendy, na zasadach i w granicach określonych mającymi zastosowanie przepisami prawa i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgodnie z dotychczasową praktyką banku" - czytamy w komunikacie.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu, w sytuacji gdy porozumienie co do sposobu wykonywania prawa głosu nie zostanie osiągnięte między stronami, to PZU będzie określać sposób głosowania, zaś PFR będzie miało obowiązek głosować zgodnie ze stanowiskiem PZU.

"Poza kwestiami dotyczącymi wykonywania prawa głosu z posiadanych przez strony akcji banku, porozumienie akcjonariuszy zawiera także wzajemne zobowiązania stron zmierzające do ograniczenia możliwości rozporządzania przez każdą ze stron posiadanymi akcjami banku, a także umowne prawo pierwszeństwa, w przypadku, gdy którakolwiek ze stron będzie zamierzała zbyć wszystkie lub jakiekolwiek akcje banku posiadane przez taką stronę oraz prawo strony do wykonania odkupu akcji posiadanych przez drugą stronę, która rozwiązała lub wypowiedziała porozumienie akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.

Porozumienie przewiduje także zasady współpracy i wzajemne relacje pomiędzy stronami a podmiotem udzielającym PFR finansowania dla celów realizacji nabycia akcji Pekao od UniCredit.

PZU i PFR mają też podjąć negocjacje w celu zawarcia dodatkowego, trójstronnego porozumienia z włoskim bankiem, doprecyzowującego ich wzajemne relacje w kontekście treści porozumienia akcjonariuszy i dokumentacji finansowania dla PFR.

Porozumienie akcjonariuszy wchodzi w życie z dniem realizacji pierwszego etapu nabycia przez strony akcji Banku Pekao, w ramach którego strony bezpośrednio i pośrednio nabędą akcje, reprezentujące około 30 proc. ogólnej liczby głosów.

Co do zasady porozumienie akcjonariuszy zostało zawarte na czas określony 5 lat od momentu wejścia w życie porozumienia, a w okresie 12 miesięcy od jego wejście w życie nie może ono zostać rozwiązane, ani wypowiedziane przez żadną ze stron.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Tagi: bankowość, peo, pzu, giełda, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze, giełda na żywo, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
24-01-2017

fijO co chodzi o pieniądze?????????Każdy mądry zamknie konto w PKO chodzi o przejecie pieniędzy z wszystkich Banków przez rząd.Chcą okraść obywateli.

24-01-2017

Okradziony przez PZU Życie SA.Polaku nie płać podatku od głupoty. PZU Życie SA to jest dziadostwo , które żeruje na twojej głupocie. Lepiej w skarpecie niż w PZU Życie SA. W … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (2)