Notowania

finanse
15.03.2017 09:17

Wyniki PZU. Niższy zysk, duży wzrost sprzedanych polis

PZU w ubiegłym roku odnotowało 1947 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2 343 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka wydłużyła tym samym serię spadków wyników do trzech lat. Sytuację ratowały podwyżki cen polis komunikacyjnych na rynku, a PZU chwali się też dużym wzrostem liczby sprzedanych polis.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Leszek Szymański/PAP)

PZU w ubiegłym roku odnotowało 1947 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2 343 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka wydłużyła tym samym serię spadków wyników do trzech lat. Sytuację ratowały podwyżki cen polis komunikacyjnych na rynku, a PZU chwali się też dużym wzrostem liczby sprzedanych polis.

Zysk 1947 mln zł za 2016 rok przedłużył negatywną tendencję w grupie PZU. Zyski spadają już trzeci rok z rzędu. Był to zresztą najniższy wynik netto od dekady - dotychczasowy najsłabszym rokiem był 2008 i grupie PZU udało się wtedy zarobić 2,33 mld zł.

Słabsze rezultaty to m.in. efekt podatku od instytucji finansowych, który zbił zyski o 395 mln zł, ale i intensywnej działalności inwestycyjnej grupy, w tym w Alior Banku.

Giełda spodziewała się jeszcze gorszych wyników i zareagowała 1-procentowym wzrostem kursu. W czwartym kwartale zysk wyniósł 638,5 mln zł, a oczekiwano 530,8 mln zł.

Zysk operacyjny w 2016 r. wyniósł 3 034 mln zł wobec 2 940 mln zł zysku rok wcześniej, a składki przypisane brutto sięgnęły 20 219 mln zł wobec 18 359 mln zł rok wcześniej.

Wybrane wyniki finansowe grupy PZU (mln zł)
mln zł 4 kw. 2016 4 kw. 2015 zmiana % 2016 2015 zmiana %
składka brutto 5512,7 4897,7 12,6 20219,0 18359,0 10,1
odszkodowania brutto 3050,1 2738,8 11,4 12888,0 12283,0 4,9
zysk netto 638,5 510,6 25,0 1947,0 2343,0 -16,9
podatek od instytucji finansowych 116,5 0 - 395,0 0,0 -
przepływy operacyjne 3535,27 320,02 1004,7 4237,0 1272,0 233,1
wydatki inwestycyjne 258061,1 182577,4 41,3 1032857,0 640588,0 61,2
przepływy inwestycyjne -1630,8 3486,7 -146,8 -1867,0 4853,0 -138,5
przepływy finansowe -1476,5 -1798,8 17,9 -1890,0 -4034,0 53,1
Źródło: sprawozdanie finansowe PZU

Największą poprawę wyników PZU osiągnęło na ubezpieczeniach na życie. Oprócz różnicy pomiędzy wpłaconymi składkami i wypłaconymi odszkodowaniami, uwzględniając dochody z lokat, kontynuowane umowy dały zysk 1785 mln zł w porównaniu z 1575 mln zł rok wcześniej, a nowe umowy dały zysk 244 mln zł w porównaniu z 206 mln zł rok wcześniej.

Spadki wyników grupa notowała w ubezpieczeniach majątkowych korporacyjnych - 229 mln zł zysku w porównaniu z 310 mln zł rok wcześniej.

Tendencja spadkowa odwrócona została natomiast w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych dla klientów indywidualnych - grupa PZU zarobiła 659 mln zł, czyli o milion złotych więcej niż w 2015 r. To efekt wzrostu przypisu składki, głównie z ubezpieczeń OC samochodowego. Te wzrosły rok do roku o 36 proc., czyli o 1,19 mld zł. Miały na to wpływ m.in. podwyżki cen polis komunikacyjnych, jakie ubezpieczyciele zafundowali swoim klientom w ubiegłym roku.Wzrosła jednak również i liczba sprzedanych polis.

- Wykorzystując poprawiającą się sytuację na rynku oraz efektywne struktury sprzedaliśmy ponad 700 tys. więcej ubezpieczeń komunikacyjnych niż w ubiegłym roku. W rezultacie nasz udział w rynku majątkowym wzrósł o 3 pkt proc. rok do roku, a składka przypisana brutto o 20,4 proc. rok do roku, notując tym samym dynamikę nie widzianą w PZU od lat - powiedział prezes PZU Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Budowa największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej kosztuje

Grupa PZU od ubiegłego roku ujmuje w swoich sprawozdaniach też działalność bankową (Alior), która dała 691 mln zł zysku na działalności operacyjnej grupie PZU. Ubezpieczenia w krajach bałtyckich przyniosły 72 mln zł zysku (rok wcześniej 44 mln zł), a na Ukrainie 15 mln zł (rok wcześniej 12 mln zł).

"2017 rok Grupa PZU rozpoczyna z sumą bilansową 125 mld zł, która już w tym roku, po finalizacji nabycia udziałów Banku Pekao, zwiększy się znacząco do ok. 300 mld zł, tj. prawie 3 razy więcej niż w 2015 roku. Po zakończeniu tej transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo - Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki" - napisał prezes PZU Michał Krupiński w liście do akcjonariuszy. Wskazał też na wsparcie finansowe dla rozwoju grupy Alior.

- W 2016 roku zanotowaliśmy wzrost składki przypisanej brutto grupy o 1 860 mln zł rok do roku, zachowując przy tym restrykcyjną dyscypliną kosztową, która przełożyła się na redukcję kosztów stałych o blisko 80 mln zł. Osiągnięty zysk netto w wysokości 1 947 mln zł pozostawał pod wpływem wyższych odszkodowań w ubezpieczeniach rolnych z pierwszego półrocza oraz przeceny pakietu akcji Grupy Azoty, w pełni ujętej w wyniku finansowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na porównywalność danych finansowych wpłynęło również wprowadzenie w lutym 2016 roku podatku od aktywów instytucji finansowych - powiedział dyrektor finansowy PZU Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym, czyli bez działalności bankowej i spółek zależnych zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 593 mln zł wobec 2 249 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2016 roku miały: wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego, zwiększenie rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, wzrost udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych ze składką okresową, wzrost sprzedaży w obszarze ochrony zdrowia oraz spadek kosztów administracyjnych w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej, podano w komunikacie.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły: niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jako efekt wzrostu szkodowości, negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych, znacząco niższy wynik z działalności lokacyjnej na portfelu głównym przede wszystkim z powodu przeceny pakietu akcji Grupy Azoty SA oraz wprowadzenie podatku od instytucji finansowych od 2016 roku.

- Wzmocniliśmy fundamenty oraz wytyczyliśmy kierunki działalności, tak by w perspektywie najbliższych lat Grupa PZU stała się nie tylko największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także najbardziej innowacyjną, stabilną i rentowną, dostarczającą produkty z obszaru ubezpieczeń, zdrowia, zarządzania aktywami oraz bankowości - powiedział prezes PZU Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Tagi: finanse, bankowość, pzu, giełda, wiadomości, gospodarka, porady, ubezpieczenia, gospodarka polska, najważniejsze, banki, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
15-03-2017

posiadacz samochodówPZU znalazł furtke Sprzedajc samochód skladke płacisz nadal nie bedac jego włascicielem !!! Nazywa to sie Płatnik Polisy SZUKAM DOBROWOLNYCH … Czytaj całość

15-03-2017

cvqKupili Aliora teraz lokata w nim to najgorsze dziadostwo.

15-03-2017

napisTak wychodzi jak firma nie patrzy na rachunek ekonomiczny, a liczy na poklepanie przez rządzących. Głupie inwestycje, dotowanie PiSowskich projektów … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (25)