Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zwolnienia w Raiffeisen Polbank przed debiutem giełdowym

Zwolnienia w Raiffeisen Polbank przed debiutem giełdowym

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/East News

Przygotowania do oferty publicznej i debiutu Raiffeisen Bank Polska na giełdzie w Warszawie rozpoczęły się w styczniu, podał Raiffeisen Bank International. Austriacy muszą wprowadzić bank na giełdę do połowy roku po fiasku rozmów o jego przejęciu przez grupę PZU. Przygotowują debiut drastycznie tnąc koszty.

PZU dogadał się w grudniu z Unicredit w kwestii przejęcia Pekao, przez co Raiffeisen Polbank stracił potencjalnego nabywcę, którym miał być Alior Bank z grupy PZU. To wymusza na austriackim właścicielu wprowadzenie akcji banku na giełdę do połowy bieżącego roku. Takie zobowiązanie nakłada Komisja Nadzoru Finansowego, a wynika ono z warunków zgody na przejęcie Polbanku w 2012 roku.

RBI przygotowuje Raiffeisen Polbank do debiutu i robi wszystko, by ten stał się bardziej zyskowny. Wzięto się więc za cięcie kosztów. "Od 2019 r. będziemy dążyć do prowadzenia działalności przy wskaźniku kosztów/ dochodów na poziomie ok. 55 proc.". W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 72,9 proc. - podaje agencja ISBNews.

"Pierwsze kroki w kierunku optymalizacji kosztów zostały przedsięwzięte: zamknięto 36 placówek (11 proc.), zatrudnienie spadło o 9 proc. (r/r, z wyłączeniem efektów sprzedaży działalności leasingowej)" - napisano w prezentacji RBI.

Zmiany mają na celu poprawę zyskowności banku. W przeciwnym razie kurs jego akcji na warszawskiej giełdzie mógłby nie osiągnąć poziomu wyceny, którą Austriacy wpisują w swoich księgach finansowych, a więc mogliby być zmuszeni do wykazania strat.

W 2016 roku grupa ledwo na plusie

Grupa Raiffeisen Bank Polska odnotowała zaledwie 14,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r., z czego z tzw. działalności kontynuowanej tylko 3,04 mln zł. W poprzednim roku było to odpowiednio 186,2 mln zł i 114,9 mln zł.

To jednak wyniki całej grupy kapitałowej. Na poziomie samego Raiffeisen Polbanku, tj. bez konsolidacji wyników spółek zależnych, zysk okazał się większy niż rok wcześniej i wyniósł 162,8 mln zł w porównaniu do 160,1 mln zł w 2015 r. Czwarty kwartał skończył się jednak prawie 100-milionową stratą.

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Polbanku (jednostkowe, mln zł)
mln zł4 kw. 20164 kw. 2015zmiana %20162015zmiana %
wynik z odsetek 266,2 238,1 11,8 1018,2 934,9 8,9
wynik z prowizji 147,4 155,6 -5,3 588,0 573,8 2,5
zysk netto -99,6 11,7 -948,2 162,8 160,1 1,7
podatek bankowy 35,4 0,0 - 148,78 -
Źródło: raporty finansowe Raiffeisen Polbank

 

Różnica w wynikach grupy i samego banku wynika m.in. ze sprzedaży akcji Raiffeisen-Leasing Polska 31 marca 2016 r. Wynik brutto na transakcji wyniósł 202,3 mln zł, ale rozstanie dwóch instytucji wpłynęło na pozostałe wyniki.

Pozytywny wpływ miało rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., która wygenerowała dochód w wysokości 80,6 mln zł oraz wzrostu wyniku odsetkowego o 82,8 mln zł, tj. 8,8 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe w wysokości 176,2 mln zł były wyższe o 12,7 proc. w stosunku do wyniku 2015 r.;

Koszty administracyjne spadły o 9,9 proc. rok do roku, dzięki kontynuacji działań oszczędnościowych oraz mniejszemu obciążeniu dodatkowymi składkami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Nowo wprowadzony podatek od instytucji finansowych wyniósł 148,8 mln zł za jedenaście miesięcy 2016 r.

Wynik banku obciążony został kwotą 75,9 mln zł z tytułu należności spornych dotyczących rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonym w grudniu 2016 r.

Raiffeiisen Polbank zrobił też odpis wartości firmy na kwotę 33 mln zł i marki "Polbank" na kwotę 86,0 mln zł, co miał negatywny wpływ na zysk netto zarówno grupy, jak i banku w wysokości 102,6 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 53,26 mld zł na koniec 2016 r. wobec 61,9 mld na koniec 2015 r.

"Na koniec 2016 r. aktywa Grupy wyniosły 53,3 mld zł i były o 14 proc. niższe w stosunku do roku poprzedniego, na co wpływ miała przede wszystkim sprzedaż spółki leasingowej. Z tego samego powodu obniżyła się wartość kredytów dla klientów o 14 proc. w ujęciu rocznym do 33,9 mld zł, natomiast wolumen depozytów klientów spadł rok do roku o 4 proc. do 36,3 mld zł" - napisał prezes Piotr Czarnecki w liście do akcjonariuszy.

W 2016 r. Grupa odnotowała spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 9,9 proc. r/r oraz poprawę wskaźnika kosztów do dochodów do 72,9 proc.. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości utrzymał się na stabilnym poziomie 7,9 proc.

Ubiegły rok to także spadek poziomu kredytów i pożyczek udzielonych klientom do 33,9 mld zł, tj. o 13,6 proc. rok do roku (efekt sprzedaży RLPL). Wartość depozytów spadła o 3,8 proc. rok do roku do 36,3 mld zł.

Wskaźnik Kredyty/Depozyty ukształtował się na poziomie 93,1 proc. dla banku i 93,2 proc. dla grupy kapitałowej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł w ub.r. 16,7 proc., współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 - 16,05 proc.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

banki, giełda, bankowość, ipo, debiut giełdowy, raiffeisen polbank
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
ja
2017-03-29 11:27
Czy tak trudno zrozumieć, że pracownik banku działając w imieniu banku musi przestrzegać określonych w przepisach prawa norm i procedur??? Dlaczego "Gość" nazywa pracownika pieskiem bankowym?? Niech się wypowie a my poczytamy. Jaką wiedzą dysponuje na ten temat. Jakim prawem na forum opluwa ludzi. Wszak szary urzędnik bankowy nie tworzy przepisów i norm, lecz jedynie ich musi przestrzegać.
Essi
2017-03-29 10:03
Najwyższa pora zabierać kasę, nie jest za późno.
Głos
2017-03-17 10:14
To upadając instytucja finansowa która popełniła ogromny błąd kupując zadłużony Polbank w 2012 roku.
To dobry przykład dla tych którzy chcieli by zrozumieć pojęcie "chciwość"
Pokaż wszystkie komentarze (21)