Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rynek pracy w Polsce. Narzeka aż 76 procent pytanych

0
Podziel się:

Choć nastroje są lepsze niż przed miesiącem, to daleko nam do optymizmu sprzed wybuchu kryzysu ekonomicznego.

Rynek pracy w Polsce. Narzeka aż 76 procent pytanych
(endostock - Fotolia.com)
bEShokyJ

76 procent respondentów CBOS ma negatywną opinię o krajowym rynku pracy, ale w porównaniu z lutym to o osiem punktów procentowych mniej ocen negatywnych - wynika z sondażu. Dobre opinie miało cztery procent badanych. Odnotowano też wzrost nadziei na poprawę na rynku pracy.

Jak podało CBOS, negatywne opinie o krajowym rynku pracy przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, przy czym niezadowolenie względnie najczęściej wyrażają badani źle oceniający swą sytuację materialną (90 proc. opinii negatywnych), w tym zwłaszcza bezrobotni (87 proc.), a ponadto respondenci uzyskujący najniższe dochody per capita (86 proc.) oraz osoby w wieku powyżej 64 lat (85 proc.).

_ Nieco lepiej niż inni kwestię zatrudnienia w Polsce oceniają natomiast przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści wyższego szczebla oraz prywatni przedsiębiorcy _ - napisano w raporcie z badań.

bEShokyL

CBOS odnotował też, że od marca zeszłego roku wyraźnie poprawiły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce w kolejnych dwunastu miesiącach. Obecnie nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (27 proc., spadek w ciągu roku o 19 punktów procentowych) przewiduje negatywne zmiany w tym zakresie, z czego pięciu na stu (5 proc., spadek o 5 punktów) spodziewa się radykalnego pogorszenia.

54 proc. respondentów (wzrost o 15 punktów) było zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, natomiast 11 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty) oczekuje w tym względzie poprawy, przy czym jedynie sporadycznie wyrażany jest zdecydowany optymizm (1 proc.).

_ Analiza opinii respondentów zebranych w ostatnim trzynastoleciu wyraźnie pokazuje, iż społeczne oceny w dużej mierze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację na rynku pracy w Polsce _ - ocenia CBOS.

Jak wskazano w raporcie z badań, po istotnym wzroście zadowolenia notowanym w latach 2006-08, w 2009 r. - wraz z nadejściem pierwszej fali kryzysu gospodarczego w Europie - opinie Polaków o krajowym rynku pracy znacząco się pogorszyły i rozpoczął się widoczny trend spadkowy. CBOS zauważa przy tym, że w ostatnim roku trend ten _ został dość znacząco wyhamowany _. Obecne notowania są zbliżone do tych z lat 2011 i 2012, czyli pozostają istotnie gorsze niż w roku 2007 i 2008, ale nadal lepsze niż w latach 2001-06 - wskazano.

bEShokyR

CBOS uznał, że obecne notowania są wyraźnie lepsze niż w marcu zeszłego roku, ale także mniej pesymistyczne niż w latach 2011 i 2012. Jednocześnie aktualny poziom optymizmu w przewidywaniach dotyczących rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce w ciągu najbliższego roku jest ciągle niższy niż pod koniec 2009 roku i na początku 2010, a tym bardziej niż w latach 2006-2008.

Według CBOS pesymizm co do wizji poprawy sytuacji na rynku stosunkowo najczęściej wyrażany jest przez osoby niezadowolone ze swej sytuacji materialnej (40 proc. wskazań) i uzyskujące dochody per capita w kwocie nieprzekraczającej 500 zł (34 proc.), w tym zwłaszcza przez rencistów (37 proc.), rolników (33 proc.) i bezrobotnych (33 proc.).

CBOS co miesiąc sonduje opinie respondentów o rynku pracy w miejscu ich zamieszkania i okolicy oraz mierzy poziom poczucia zagrożenia utratą zatrudnienia wśród pracujących. Obecne badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) w dniach 6-12 marca na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj więcej w Money.pl

bEShokyS
bEShokzm
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)