Notowania

Rząd zatwierdził projekt budżetu na 2016 rok. Będzie rekordowy deficyt

Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczny projekt ustawy budżetowej na 2016 rok. Deficyt ma nie być większy niż 54,6 mld zł, PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc. a inflacja osiągnąć poziom 1,7 proc. Zatwierdzony przez rząd plan finansowy zakłada także m.in. zwiększenie wydatków na obronność i naukę, wsparcie górnictwa oraz wypłatę jednorazowych dodatków dla emerytów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(ESCALA)

*Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczny projekt ustawy budżetowej na 2016 rok. Deficyt ma nie być większy niż 54,6 mld zł, PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc. a inflacja osiągnąć poziom 1,7 proc. Zatwierdzony przez rząd plan finansowy zakłada także m.in. zwiększenie wydatków na obronność i naukę, wsparcie górnictwa oraz wypłatę jednorazowych dodatków dla emerytów. W środę projekt trafi do Sejmu. *

Według przyjętego przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2016, dochody mają wynieść 296 mld 879,2 mln zł, wydatki 351 mld 499,2 mln zł, a deficyt ma nie przekroczyć 54,6 mld zł. To rekordowy deficyt, w rzeczywistości jego wartość może być mniejsza.

Dochody budżetu środków europejskich mają wynieść 62 mld 399,6 mln zł, a wydatki 71 mld 640,9 mln zł. Planowany deficyt budżetu środków europejskich ma osiągnąć nie więcej niż 9 mld 241,3 mln zł.

Wzrost PKB o 3,8 proc.

Według założeń Ministerstwa Finansów, w 2016 roku PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienie wzrośnie 0,8 proc., a spożycie prywatne nominalnie o 5,5 proc.

Dochody podatkowe mają wynieść 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB.

Rządowy plan zakłada również, że budżet zasilą wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, dywidendy wyniosą ponad 4 mld 500 mln zł, a wpłaty z zysku 254,5 mln zł.

*Ponad 900 mln zł dla górnictwa *

Ponad 900 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuację dofinansowania zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w 2016 roku.

*Od 100 do 350 zł jednorazowo dla emerytów *

W budżecie na 2016 roku uwzględniono wypłacenie jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów i rencistów oraz dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Dla osób, które pobierają świadczenia w kwocie do 900 zł, jednorazowo wypłacony zostanie dodatek w wysokości 350 zł netto, przy kwocie od 901 zł do 1100 zł – wyniesie on 300 zł, dla świadczeń w wysokości od 1100 zł do 1500 zł - 200 zł, a od 1500 zł do 2000 zł - 100 zł.

- W budżecie na 2016 rok zabezpieczone zostały środki - w wysokości 1 mld 410 mln zł - na wypłatę jednorazowych dodatków do emerytur i rent; wypłata powinna nastąpić na początku 2016 roku - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek, po wtorkowym posiedzeniu rządu.

*Więcej na obronę narodową i naukę *

Wydatki na obronę narodową zostaną podniesione do wysokości 2 proc. PKB. To o 3 mld zł więcej niż w 2015 roku. Zwiększone zostaną również nakłady na naukę – z uwzględnieniem budżetu środków europejskich - będą one wyższe o 6 proc. Przewidziano także środki na realizację rządowego programu „Studia dla wybitnych", który wspiera wybitnych studentów w kształceniu poza granicami kraju.

- Udało się wygospodarować w budżecie spory wzrost na badania, rozwój i naukę - o 6 proc.; większe będą też środki na służby specjalne, ale wszystko "w ramach limitu wydatków, który pozostał w zasadzie bez zmian" - mówił minister finansów Mateusz Szczurek

*Wyższe wydatki na świadczenia rodzinne *

W ramach przyszłorocznego budżetu - ponad 1 mld zł zostanie przeznaczony na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne – w tym na weryfikację świadczeń rodzinnych, a także na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącej przyznania świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł dla osób nieuprawnionych do zasiłku macierzyńskiego. Budżet uwzględnia realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę" – rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, ale w obniżonej wysokości.

*Ponad 2 mld zł dla budżetówki *

Ponadto w założeniach finansowych rządu na 2016 rok przewidziano zwiększenie - o ponad 2 mld zł - środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

*Dalsze dofinansowania *

Dofinansowane mają być działania jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci tzw. Dziennych Domów "Senior-WIGOR". To miejsca dla osób starszych, przeznaczone do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Przyszłoroczny budżet uwzględnia także środki na budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, a także finansowanie zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, m.in. zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, zabezpieczenie wypłat z Funduszu Dopłat w związku z realizacją Programu Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych (MdM), modernizację i rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej oraz finansowanie programu profilaktyki otyłości w ramach realizacji ustawy o zdrowiu publicznym.

Tagi: budżet, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz