Notowania

dług
27.09.2012 17:38

Rząd ujawnił, co dalej z długiem publicznym

Dług Polski urośnie w ciągu dwóch lat o blisko 100 mld złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Rafał Guz)

Dług publiczny będzie malał w latach 2013-2016, a na koniec tego okresu wyniesie 49,6 proc. PKB - wynika z przyjętej przez rząd _ Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016 _.

Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że w tym roku państwowy dług publiczny sięgnie 845,8 mld zł, a w relacji do PKB - 52,4 proc. Rok później wzrośnie do 867,6 mld zł, ale w relacji do PKB spadnie do 51,4 proc., a w 2014 r. wyniesie 893,3 mld zł (w relacji do PKB - 50,5 proc.).

Rząd założył w strategii, że w roku 2015 dług wyniesie 941,5 mld zł, co w relacji do PKB będzie oznaczało spadek do 50,2 proc. Rok 2016 powinien się zamknąć długiem w wysokości 991,4 mld zł, co będzie stanowiło 49,6 proc. PKB.

_ Malejąca tendencja wystąpi również w relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) do PKB - w okresie wyznaczonym przez Strategię ma ona wynieść 52,0 proc. _ - napisano w komunikacie.

CIR poinformowało, że Strategia na lata 2013-2016 zakłada wzrost relacji kosztów obsługi długu Skarbu Państwa do PKB z 2,4 proc. w 2011 r. do 2,7 proc. w br. W następnych latach relacja ta ma się sukcesywnie obniżać do 2,2-2,3 proc. w 2016 r.

W Strategii przyjęto, że latach 2013-2016 wzrost PKB wyniesie odpowiednio 2,2 proc., 2,5 proc., 3,5 proc. i 4 proc. w 2016 r.

Przyjęto, że inflacja w tym czasie wyniesie odpowiednio 2,7 proc., 2,3 proc., 2,5 proc., 2,5 proc. W dokumencie podano, że wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa będą wynosić w latach 2013-2016 od 42,3 mld zł do 45,4 mld zł.

_ Podstawowym rynkiem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, natomiast środki pozyskiwane na rynkach międzynarodowych będą w sposób istotny uzupełniały finansowanie krajowe. Udział długu w walutach obcych nie będzie przekraczać 30 proc. Priorytetem polityki emisyjnej ma być budowanie dużych i płynnych emisji o stałym oprocentowaniu, dotyczy to rynku krajowego oraz rynków euro i dolara _ - wyjaśniono w komunikacie.

Dodano, że _ zagrożenia dla realizacji Strategii będą związane przede wszystkim z: odmienną od zakładanej sytuacją makroekonomiczną w Polsce (wolniejszy wzrost PKB, wyższe stopy procentowe i wahania kursu walutowego), uwarunkowaniami międzynarodowymi, chodzi o wpływ kryzysu zadłużeniowego na gospodarki Europy i USA i odpływem kapitału pożyczkowego w kierunku inwestycji na rynkach bazowych _.

Wskazano, że zagrożeniem może być także ryzyko przekroczenia progu 55 proc. w relacji długu publicznego do PKB oraz progu 60 proc. w relacji długu sektora general government (liczonego według metodologii międzynarodowej - PAP) - co mogłoby być związane m.in. z wyższym poziomem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, niższym kursem złotego czy dużym przyrost zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wytłumaczono, że _ Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016 _ jest, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalana co roku przez ministra finansów, przedkładana Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie przedstawiana Sejmowi wraz z projektem ustawy budżetowej.

_ Celem Strategii jest minimalizacja kosztów obsługi długu sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących poziomu ryzyk: refinansowania, kursowego, stopy procentowej, płynności budżetu państwa i innych, w tym ryzyka kredytowego i operacyjnego oraz czasowego rozkładu kosztów obsługi długu _ - wskazano.

W komunikacie wyjaśniono, że zarządzanie długiem publicznym odbywa się na dwóch poziomach. Po pierwsze jest elementem polityki fiskalnej, w której podejmowane są decyzje o tym, jaka część wydatków państwa ma być finansowana poprzez zaciąganie długu, czyli jaka będzie wielkość długu publicznego. Po drugie, w węższym znaczeniu, oznacza sposób finansowania potrzeb pożyczkowych państwa oraz kształtowanie struktury długu, czyli wybór rynków, instrumentów i terminów emisji papierów wartościowych.

Służby prasowe rządu przypomniały, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie progu 50 proc. długu publicznego w relacji do PKB w 2011 r. oznacza konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2013 r. deficytu budżetowego w relacji do dochodów na poziomie nie wyższym niż założono w budżecie na br. Relację tę w ustawie na 2012 r. ustalono na 11,9 proc., więc te poziom przyjęto w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. _ Ograniczenie to będzie oddziaływać na budżety kolejnych lat _ - dodano.

Czytaj więcej w Money.pl
W budżecie zabraknie ponad 35 mld złotych. Rząd Tuska zgodził się na to Ponad 200 mld zł dochodów z VAT i akcyzy nie wystarczą, bo wydatki państwa będą dużo większe.
Nauczyciele na bruk. Masowe zwolnienia Zwolnienia nauczycieli w całym regionie o jedną trzecią przewyższyły czerwcowe szacunki związków zawodowych.
Na te inwestycje potrzebujemy aż 280 mld zł Resort transportu pracuje nad listą najważniejszych, by starać się o środki z Brukseli na ich realizację.
Tagi: dług, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz