Notowania

knf
17.09.2014 10:08

Sprawdź, jak ubezpieczyciele zareagują na...

Zakłady ubezpieczeń z Polski potwierdziły wysoką odporność na ryzyko niskich stóp procentowych - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w środowym komunikacie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Gajus - Fotolia.com)

Zakłady ubezpieczeń z Polski potwierdziły wysoką odporność na ryzyko niskich stóp procentowych - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w dzisiejszym komunikacie.

Komisja podała, że w ramach europejskich _ stress testów _ koordynowanych w 2014 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), dokonano m.in. badania wpływu na sektor ubezpieczeniowy przedłużających się niskich stóp procentowych.

W Polsce w teście wzięło udział siedem zakładów ubezpieczeń: PZU, PZU Życie, TUiR Warta, TUnŻ Warta, ING TUnŻ, MetLife TUnŻiR i TU na Życie Europa.

_ Dla zakładów ubezpieczeń biorących udział w ćwiczeniu średni wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego przed testem stresu wyniósł 330 proc. (wobec ustawowego minimum na poziomie 100 proc.) _ - napisano w komunikacie.

KNF podała, że dla większości zakładów ubezpieczeń w Polsce scenariuszem niekorzystnym jest wzrost, a nie spadek, stóp procentowych.

_ Związane jest to z niewielkim udziałem w polskim rynku ubezpieczeń długoterminowych, m.in. związanych ze świadczeniami w formie rent, brakiem złożonych opcji i gwarancji w produktach ubezpieczeniowych oraz z faktem, że w zdecydowanej większości zakładów ubezpieczeń biorących udział w testach wartość obligacji i innych instrumentów o podobnym charakterze (np. dłużnych funduszy inwestycyjnych, depozytów bankowych, pożyczek) jest większa niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyznaczonych zgodnie z zasadami Wypłacalność II _ - napisano w komunikacie.

Testy zostały przeprowadzone według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w oparciu o bilans i wymogi kapitałowe wyznaczone zgodnie z zasadami Wypłacalność II.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: knf, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz