Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku przyjęta przez rząd

0
Podziel się

W najbliższych latach inwestycje w infrastrukturę transportową będą skoncentrowane przede wszystkim na ukończeniu już rozpoczętych projektów, dotyczących szczególnie budowy dróg, wraz z sukcesywnym zwiększaniem inwestycji w transport kolejowy.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku przyjęta przez rząd
(Stanisław Kowalczuk/East News)
bDAjHQBh

W 2020 roku w Polsce będzie 2 tys. kilometrów autostrad, 2,8 tys. km dróg ekspresowych, a na 350 km linii kolejowych pociągi będą mogły jeździć szybciej niż 160 km/godz. - zakłada Strategia Rozwoju Transportu, przyjęta przez rząd.

[Na zdjęciu minister transportu Sławomir Nowak]

Według stanu na 2010 r., przedstawionego w dokumencie, w Polsce było 857 km autostrad, 675 km dróg ekspresowych; na żadnym odcinku linii kolejowej pociągi nie mogły osiągać prędkości większej niż 160 km/godz.

bDAjHQBj

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, w strategii wskazano cele oraz kierunki rozwoju transportu w Polsce w taki sposób, aby etapowo - do 2030 r. - możliwe było osiągnięcie celów założonych w strategiach rozwoju całego kraju.

Jak napisano w strategii, w najbliższych latach inwestycje w infrastrukturę transportową będą skoncentrowane przede wszystkim na ukończeniu już rozpoczętych projektów, dotyczących szczególnie budowy dróg, wraz z sukcesywnym zwiększaniem inwestycji w transport kolejowy.

_ Wyzwaniem dla Polski jest w pierwszej kolejności usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej _ - napisano w dokumencie. Drugim wyzwaniem - jak można przeczytać w strategii - jest połączenie siecią drogową lub kolejową najważniejszych ośrodków wzrostu, np. miast, z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego. Dlatego - jak wskazano - w pierwszej kolejności będą kończone już rozpoczęte inwestycje w drogi, koleje, lotniska i porty, szczególnie te współfinansowane z środków unijnych. W dalszych latach będą realizowane inwestycje dotyczące m.in. zagęszczenia istniejącej sieci, usprawniania systemów transportowych czy bezpieczeństwa.

_ - Tylko spójna sieć autostrad, dróg ekspresowych i kolei o wysokim standardzie, rozwinięta sieć lotnisk, portów morskich i dróg wodnych śródlądowych oraz systemów transportu publicznego pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w polskiej gospodarce, edukacji, nauce i kulturze _ - czytamy w strategii.

bDAjHQBp

W dokumencie zwrócono także uwagę na potrzebę skierowania transportu ładunków z dróg na kolej. Zdaniem autorów opracowania, mniejsze zapotrzebowanie na przewozy kolejowe względem drogowych wynika z wieloletnich zaległości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej oraz niskiej efektywności usług świadczonych przez przewoźników kolejowych. _ (...) istotą podejmowanych działań będzie ukierunkowanie inwestycji w znacząco większym stopniu w obszar przyjaznej dla środowiska infrastruktury kolejowej _ - napisano w strategii.

Strategia jest jednym z dziewięciu tego typu dokumentów dla różnych branż, które planuje przyjąć rząd. Według rządowych deklaracji są one spójne z bardziej ogólnymi dokumentami wskazującymi kierunek rozwoju kraju, czyli z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju.

Czytaj więcej w Money.pl
Przybędzie płatnych dróg. Zobacz, dla kogo Prawie 140 kilometrów w styczniu i ponad drugie tyle pod koniec marca. W 2013 roku w Polsce przybędzie dróg płatnych.
Jest pomysł na naprawę kolei. Realny? Z prawie 5 miliardów euro przeznaczonych na kolej z funduszy unijnych Polska wykorzystała zaledwie 500 milionów.
Cieszą się z audytu. Stracą pieniądze na drogi? Komisja Europejska przeprowadzi audyt w GDDKiA. Wszystko na skutek sporu z zagranicznymi wykonawcami, którzy zarzucają jej złe rozliczenia.
bDAjHQBK
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)