Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Tauron zapowiada inwestycje w badania

0
Podziel się:

Ważnym elementem nowej strategii Tauronu ma być obszar badań i rozwoju - zapowiada zarząd spółki. Użycie CO2 do produkcji metanu, elektrownia hybrydowa (wodno-słoneczna) czy instalacja inteligentnych liczników w całym Wrocławiu - to przykłady dotychczasowych projektów.

Tauron zapowiada inwestycje w badania
(Tauron)
bETgjIBh

Obecnie w grupie Tauron obowiązuje strategia na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023, przyjęta w połowie 2014 r. Pod koniec ub. roku prezes Tauronu Remigiusz Nowakowski zadeklarował, że zarząd koncernu do końca I kw. 2016 r. zamierza wypracować wewnętrzne założenia nowej strategii. Ma być ona gotowa do połowy br., aby drugie półrocze było już okresem jej wdrażania.

Nowa strategia ma służyć m.in. zwiększeniu efektywności i podniesieniu wartości grupy - w kontekście m.in. czynników zewnętrznych, jak sytuacja na światowym rynku surowców i paliw czy zagadnienia polityki klimatycznej.

O założeniach nowej strategii spółka jeszcze nie informuje, ale wiceprezes Tauronu ds. strategii i rozwoju Jarosław Broda przekazał PAP, że jej ważnym elementem ma być m.in. obszar badań i rozwoju. ,,Obecnie pracujemy nad portfelem projektów B+R" - zaznaczył Broda. I choć także tutaj koncern nie mówi na razie o szczegółach, w ostatnich latach prowadził lub przygotowywał liczne projekty w tym obszarze.

bETgjIBj

Część innowacji Tauronu wiąże się z problemem wychwytywania i składowania lub wykorzystania dwutlenku węgla. W 2013 r. Tauron Wytwarzanie zainstalował w swoich elektrowniach dwie pilotażowe instalacje wychwytywania CO2 ze spalin. To mobilna instalacja aminowego wychwytu CO2 w Elektrowni Łaziska (w projekcie wspólnym z Tauronem PE) oraz instalacja zmiennociśnieniowa do badań wychwytu CO2 ze spalin w Elektrowni Łagisza.

Chociaż Unia Europejska wspiera dotąd technologie wychwytywania i geologicznego składowania CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage) jako sposób na obniżanie emisji CO2 z fabryk i elektrowni, w dotychczasowych pilotażach metody te okazywały się drogie - nieopłacalne. Dlatego Tauron Wytwarzanie stanął na czele projektu zakładającego nie transport i zatłaczanie CO2 głęboko pod ziemię, lecz przekształcanie go w gaz syntezowy (SNG) - metan.

Ten rozpoczęty w 2014 r. projekt testuje technologię CCU (Carbon Capture and Utilisation). Spółka zakłada, że może to być sposób na przechowywanie nadwyżki energii elektrycznej z OZE, a jednocześnie perspektywiczne rozwiązanie dla zagospodarowania CO2, którego rocznie produkuje ok. 13-14 mln ton. Prace z udziałem pięciu partnerów polskich i dwóch francuskich współfinansuje KIC InnoEnergy, europejska organizacja wspierająca rozwój innowacji w obszarze energetyki.

Metan, który może być dalej sprzedawany lub wykorzystywany na własne potrzeby, ma powstawać w wyniku reakcji wychwytywanego z przemysłowej instalacji CO2 z wodorem pochodzącym z procesu elektrolizy. Proces ten ma być zasilany nadwyżką taniej energii z OZE w tzw. dolinach obciążeń (przy zmniejszonym zapotrzebowaniu, np. nocą). Produktem ubocznym będzie woda.

bETgjIBp

Proces produkcji gazu syntezowego ma następować w modułowych strukturalnych reaktorach metanizacji CO2. Pracują nad nimi francuscy partnerzy projektu. Według założeń projektu pilotażowy układ CO2-SNG o wydajności 20 m sześc./h powstanie w Elektrowni Łaziska w 2017 r. Ocenę biznesową i ekonomiczną rezultatów projektu zaplanowano ok. 2018 r.

Aby zagospodarowywać odpady z wydobycia węgla i produkcji energii oraz wytwarzać na ich bazie zbywalne produkty, w koncernie w poprzednich latach wdrożono projekt Grey2Green. Na jego gruncie m.in. w ciągach technologicznych przeróbki należących do Tauronu Wydobycie zakładów górniczych uruchomiono instalacje produkcji kruszyw i mieszanek kruszywowych, w których wykorzystuje się kamień z przeróbki węgla oraz popioły i żużle z energetyki.

Inne instalacje w kopalniach Tauronu Wydobycie granulują muły węglowe - z przeznaczeniem dla energetyki lub do zabudowy w obiekty ziemne. W spółce opracowano też instalacje wytwarzania i lokowania na dole kopalń emulgatów popiołowych, odpadów z elektrowni i odpadów górniczych, a także testowano tzw. suche odkamienianie urobku (na pilotażowej instalacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).

Rozwój nowych technologii, szczególnie w zakresie smart grid (zarządzanie sieciami) i smart metering (technologie związane z opomiarowaniem), zapowiedziała już w przedstawionych na początku lutego br. planach inwestycyjnych na najbliższe cztery lata spółka Tauron Dystrybucja.

bETgjIBq

Prócz budowy i modernizacji linii oraz stacji elektroenergetycznych, a także przyłączania nowych klientów, spółka zamierza m.in. wdrażać system dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia (zwiększający zdolności przesyłu). W zakresie infrastruktury sieciowej ma być również rozwijany dyspozytorski system łączności bezprzewodowej TETRA - dający dyspozytorom możliwość ciągłego kontaktu oraz zarządzania zespołami i sytuacją w terenie.

Testując nowoczesne technologie opomiarowania spółka Tauron Dystrybucja zaczęła w ub. roku instalować tzw. inteligentne liczniki - w projekcie AMIPlus Smart City Wrocław. Spółka już wcześniej instalowała tego typu urządzenia w lokalnych pilotażach, jednak do 2017 r. w aglomeracji wrocławskiej wymieni ich łącznie 331 tys. Umożliwiają one automatyczne przetwarzanie, transmisję i zarządzanie danymi pomiarowymi. Dystrybutor energii może dzięki nim m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pracy sieci, szybko weryfikować reklamacje czy sprawniej działać w przypadku awarii. Klient ma bieżące informacje o zużyciu energii.

Pracując nad technologiami wytwarzania i magazynowania energii z OZE, Tauron we współpracy z Politechniką Wrocławską ma też rozbudować swoją elektrownię Opolnica (Dolnośląskie). Według informacji z końca stycznia br. instalacja zostanie przekształcona z wodnej w hybrydową, wykorzystującą również energię słoneczną.

Istniejąca od 1921 r. elektrownia na Nysie Kłodzkiej po odbudowie po powodzi z 1997 r. została wyposażona w generatory asynchroniczne, a w latach 2000-2001 pracę jej hydrozespołów zautomatyzowano. Teraz powstaną tam dodatkowo instalacje polikrystalicznych (50 kW) i cienkowarstwowych (50 kW) paneli fotowoltaicznych, układ magazynowania energii w technologii litowo-jonowej oraz nowy system sterowania źródłami energii (o łącznej mocy 410 kW).

bETgjIBr

Pierwszy - według koncernu - taki projekt w Polsce pozwoli na przeprowadzenie badań w zakresie poszczególnych technologii fotowoltaicznych, współpracy z innymi źródłami OZE, wpływu elektrowni hybrydowej na sieć pod kątem jej stabilności, jakości energii elektrycznej i możliwości tzw. pracy wyspowej. Spółka chce również zdobyć wiedzę na temat handlu produkowanym w ten sposób prądem oraz wykorzystania instalacji dla bilansowania energii.

Budowa instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii ma zakończyć się jeszcze w br. Dopasowanie infrastruktury elektrycznej i zabudowa systemu sterowania są planowane na 2018 r. Pełną integrację elementów przewidziano na 2020 r., a zakończenie etapu badawczego i całego projektu - na 2023 r.

Grupa Tauron to jedna z największych firm w Polsce, jest też największym w kraju dystrybutorem energii elektrycznej - spółki z grupy sprzedają energię do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Grupa kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego, jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

bETgjIBK
inwestycje
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)