Notowania

pgnig obrót detaliczny
17.10.2014 20:29

UOKiK wszczął postepowanie sprawdzające wobec PGNiG

Chodzi o sprawdzenie czy największy w Polsce dostawca gazu zastosował się do decyzji urzędu z grudnia 2013 r.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Materiały prasowe)

Chodzi o sprawdzenie czy największy w Polsce dostawca gazu zastosował się do decyzji UOKiK z grudnia 2013 r. W decyzji tej Urząd uprawdopodobnił wykorzystywanie pozycji dominującej przez PGNiG w kontaktach handlowych z odbiorcami, co - zdaniem Urzędu - utrudniało liberalizację rynku gazu w naszym kraju.

Spółka stosowała postanowienia umowne niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy hurtowo lub detalicznie kupowali od niej gaz. Zakwestionowane klauzule ograniczały m.in. możliwość zmniejszania zamawianej ilości paliwa oraz mocy umownej na kolejny rok gazowy, uzależniając ją od zgody PGNiG.

Już trakcie prowadzonego postępowania spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk. Zgodnie z wydaną decyzją miała obowiązek wystąpić do odbiorców z propozycją aneksowania już zawartych kontraktów. W świetle zobowiązania odbiorcy PGNiG powinni uzyskać większą swobodę zmniejszania zamawianej ilości paliwa oraz wielkości mocy umownej na kolejny rok gazowy.

Wszczęte dziś postępowanie UOKiK sprawdzi czy spółka wykonała zobowiązanie i zmieniła umowy zgodnie z tamtą decyzją. Objęta została nim również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana już po wydaniu decyzji i stała się stroną części zakwestionowanych umów.

Zgodnie z prawem za niewykonanie decyzji UOKiK grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Czytaj więcej w Money.pl
"PGNiG Obrót Detaliczny to krok milowy" Spółka będzie kupować paliwo na giełdzie i sprzedawać je klientom zużywającym mniej niż 25 mln metrów sześciennych gazu rocznie, w tym wszystkim gospodarstwom domowym.
PGNiG zabezpiecza się. Chce podzielić spółkę Sprzedaż na rynkach zagranicznych pomoże zrekompensować spółce ewentualną utratę pozycji rynkowej w segmencie sprzedaży gazu do odbiorców końcowych w kraju.
PGNiG emituje obligacje. Miliard na inwestycje Środki mają posłużyć m.in. dywersyfikacji źródeł gazu.
Tagi: pgnig obrót detaliczny, pgnig, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz