Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Upadłość SKOK Wołomin. Wszystko przez nieprawidłowości przy udzielaniu kredytów

0
Podziel się:

Przyczyną upadłości były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów.

Upadłość SKOK Wołomin. Wszystko przez nieprawidłowości przy udzielaniu kredytów
(Bolesław Walendziak / East News)
bELrlONx

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości SKOK Wołomin - podała KNF w komunikacie.

_ W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z zaprzestaniem wykonywania zobowiązań i jednocześnie nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przyczyną upadłości były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów rzutujących na jakość portfela kredytowego _ - podała KNF.

KNF zawiesiła działalność SKOK w Wołominie 11 grudnia 2014 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

bELrlONz

Od listopada 2013 roku SKOK-i zostały objęte systemem gwarantowania depozytów. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.

W 2013 roku w BFG został utworzony fundusz gwarancyjny kas, który jest tworzony z obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych przez SKOK-i oraz z podziału nadwyżki bilansowej. Na 2015 rok stawka ta wynosi 0,3 proc. wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych.

Pod koniec 2013 roku środki zgromadzone na wszystkich funduszach BFG wynosiły łącznie 10,5 mld zł, czyli wzrosły 15,9 proc. rdr.

Według informacji zarządcy komisarycznego, na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin. SKOK Wołomin to jedna z największych spółdzielczych kas w Polsce. Pod koniec czerwca 2014 roku suma bilansowa SKOK Wołomin wynosiła 3,1 mld zł. Portfel kredytowy wynosił 2,4 mld zł, a depozyty 2,7 mld zł.

bELrlONF

Czytaj więcej w Money.pl

bELrlOOa
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)