Notowania

Warunki przyjęcia euro poza naszym zasięgiem

Kryteria eurolandu stawiane przed Polską, spełniają tylko Luksemburg i Dania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Ministerstwo Finansów)

Kryteria wejścia do eurolandu są tak wyśrubowane, że nie spełniają ich nawet państwa już do niego należące. Teraz tylko Luksemburg przeszedłby ponowną weryfikację. Polska nie spełnia trzech z czterech warunków. Od dziś Ludwik Kotecki, pełnomocnik rządu do spraw euro (na zdjęciu), będzie miał do pomocy Radę Koordynacyjną i międzyresortowe zespoły by to zmienić.

Światowa recesja spowodowała, że egzamin na przyjęcie euro z całej szesnastki posługującej się wspólną walutą zdałby tylko Luksemburg. By teraz wejść do strefy, oprócz stałego kursu waluty, trzeba mieć:

* inflację nie wyższą niż 1,5 proc
* dług publiczny nie większy niż 60 proc. PKB
* deficyt nie przekraczający 3 proc. PKB
* długoterminowe stopy procentowe wynoszące do 6 proc.

Źródło: Obliczenia Money.pl na podstawie European Economic Forecast - autumn 2009

Problemy krajów szesnastki są tak duże, że większość z nich nie spełnia nawet więcej niż jednego z czterech kryteriów stawianych państwom ubiegającym się o przyjęcie do ich grona.

| Kryteria konwergencji w 2009 roku dla krajów strefy euro |
| --- |

Kraj deficyt dług publiczny (proc. PKB) inflacja stopy długoterminowe spełnia warunki konwergencji
Luksemburg -2.2 15.0 0.0 4.2 TAK
Kryteria -3.0 60.0 1.5 6.0
Niemcy -3.4 73.1 0.3 3.2 NIE
Irlandia -12.5 65.8 -1.5 5.2 NIE
Grecja -12.7 112.6 1.2 5.1 NIE
Hiszpania -11.2 54.3 -0.4 4.0 NIE
Francja -8.3 76.1 0.1 3.7 NIE
Włochy -5.3 114.6 0.8 4.3 NIE
Cypr -3.5 53.2 0.8 4.6 NIE
Belgia -5.9 97.2 0.0 3.9 NIE
Malta -4.5 68.5 2.0 4.6 NIE
Holandia -4.7 59.8 1.1 3.7 NIE
Austria -4.3 69.1 0.5 3.8 NIE
Portugalia -8.0 77.4 -1.0 4.2 NIE
Słowenia -6.3 35.1 0.9 4.4 NIE
Słowacja -6.3 34.6 1.1 4.8 NIE
Finlandia -2.8 41.3 1.8 3.8 NIE

Źródło: Obliczenia Money.pl na podstawie European Economic Forecast - autumn 2009

Luksemburg jako jedyny kraj eurolandu nie przekracza żadnego z kryteriów. Co więcej, nie jest nawet bliski rygorystycznych granic.

Poza strefą też słabo

W 2009 niemal cała Europa pogrążyła się w recesji - jedynym krajem, który utrzymał wzrost gospodarczy była Polska. Nie uchroniło to jednak naszego kraju przed pogorszeniem wskaźników kluczowych dla wejścia do strefy euro. Według wyliczeń Money.pl spełniamy tylko warunek długu publicznego - oblewamy egzamin z inflacji, deficytu i długoterminowych stóp procentowych.

By zmienić tę sytuację, pełnomocnik rządu do wprowadzenia euro Ludwig Kotecki ma od dziś do pomocy Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro*. *Rząd powołał też Radę Koordynacyjną i międzyresortowe zespoły. W tym i następnym roku zamierza wydać na ich pracę 450 tysięcy złotych. Mają one tak koordynować i kierować działaniami instytucji publicznych, by wprowadzić Polskę do strefy euro.

Polska - tak jak i większość krajów Unii Europejskiej - ma kłopoty z inflacją i długoterminowymi stopami procentowymi. Największym jednak problemem naszego kraju jest ciągle rosnący deficyt budżetowy. Nasz dług publiczny również zbliża się do pułapu 60 proc. PKB, który to dyskwalifikuje w przyjęciu euro.

| Kryteria konwergencji w 2009 roku dla krajów spoza strefy euro |
| --- |

Kraj deficyt dług publiczny (proc. PKB) inflacja stopy długoterminowe spełnia warunki konwergencji
Dania -2.0 33.7 1.1 3.6 TAK
Kryteria -3.0 60.0 1.5 6.0
Czechy -6.6 36.5 0.6 4.9 NIE
Bułgaria -0.8 15.1 2.4 7.3 NIE
Estonia -3.0 7.4 0.2 7.9 NIE
Łotwa -9.0 33.2 3.5 12.3 NIE
Litwa -9.8 29.9 3.9 14.5 NIE
Węgry -4.1 79.1 4.3 9.1 NIE
Polska -6.4 51.7 3.9 6.1 NIE
Rumunia -7.8 21.8 5.7 10.3 NIE
Szwecja -2.1 42.1 1.9 3.2 NIE
Wielka Brytania -12.1 68.6 2.0 3.4 NIE

Źródło: Obliczenia Money.pl na podstawie European Economic Forecast - autumn 2009

_ - Do strefy euro wejdziemy tylko wtedy, gdy spełnimy kryteria konwergencji. W innym wypadku nie mamy na to szans, bo nikt nie zastosuje wobec nas jakiejkolwiek taryfy ulgowej - _ mówi Money.pl, prof. Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej. _ - Najdłużej i najtrudniej będzie z kryterium fiskalnym. Jak pokazuje przeszłość może nam to zająć co najmniej 4 lata - _ dodaje.

Jego zdaniem Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny wykluczają poluzowanie warunków. Co więcej dają do zrozumienia, że są skłonne rozszerzać strefę tylko o kraje, które wniosą do niej dodatkową stabilizację poprzez dobre spełnianie kryteriów.

Raport Money.pl
*W 2011 roku Polska dostałaby euro, Niemcy - nie! * Premier ma dziś rozmawiać z zarządem NBP i Radą Polityki Pieniężnej o możliwym terminie przyjęcia w Polsce euro. Jak zbadał Money.pl - spełniamy niemal wszystkie kryteria znacznie lepiej, niż wiele krajów, które do Eurolandu już należą. Czytaj w Money.pl

ZOBACZ TAKŻE:

* [ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: polska w strefie euro, euro, kryteria, strefa, konwergencja, polska, unia, przyjęcie, giełda, wiadomości, gospodarka, porady, raport, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz