Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

We wtorek posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się nowelą budżetu i projektem w sprawie podatku bankowego

0
Podziel się:

W myśl przygotowanego przez PiS projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,0325 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku.

We wtorek posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się nowelą budżetu i projektem w sprawie podatku bankowego
(STANISLAW KOWALCZUK)

Wprowadzenie tzw. podatku bankowego oraz wypłacenie w przyszłym roku jednorazowego dodatku do świadczeń dla emerytów i rencistów - to niektóre z kwestii, jakimi zajmie się Sejm na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu. Zakończy zapewne pracę nad nowelą tegorocznego budżetu.

W myśl przygotowanego przez PiS projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, którym Sejm ma się zająć w środę, stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,0325 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku. W przypadku firm ubezpieczeniowych będzie to stawka 0,05 proc. miesięcznie, więc 0,6 proc. w skali roku. Podatek ma obowiązywać już od lutego 2016 roku.

Sejm zajmie się również trzema poselskimi projektami ustawy o jednorazowym dodatku dla niektórych emerytów i rencistów autorstwa PiS, PO i PSL. W uzasadnieniu wszystkich trzech projektów wskazano, że propozycje mają związek z przewidywanym niskim poziomem waloryzacji rent i emerytur w 2016 roku.

Projekt PiS przewiduje, że osoby otrzymujące świadczenie do 900 zł otrzymałyby dodatkowo 400 zł. Przy świadczeniach od 900 do 1100 zł byłoby to 300 zł; w przypadku osób pobierających obecnie od 1100 do 1500 zł dodatek wyniósłby 200 zł. Jeśli natomiast świadczenie będzie w przedziale od 1500 do 2000 zł, to dodatek miałby wynieść 50 zł.

Zgodnie z propozycją PO osoby otrzymujące świadczenie do 900 zł otrzymałyby dodatkowo 350 zł. Przy świadczeniach od 900 do 1100 zł byłoby to 300 zł. Z kolei w przypadku osób pobierających obecnie od 1100 do 1500 zł dodatek wyniósłby 200 zł. Jeśli natomiast świadczenie będzie w przedziale od 1500 do 2000 zł, to dodatek miałby wynieść 100 zł.

Złożony przez PO projekt ustawy o jednorazowym dodatku emerytalno-rentowym był projektem poprzedniego rządu PO-PSL, którego jednak nie zdążył przyjąć Sejm. Na początku listopada podobny projekt w tej sprawie złożyli też w Sejmie ludowcy.

Sejm zajmie się również rządowym projektem ustawy okołobudżetowej na 2016 rok. Przewiduje on "zamrożenie" funduszu świadczeń socjalnych oraz kwoty bazowej wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także ograniczenie pieniędzy na promocję biopaliw.

Odbędzie się również drugie czytanie złożonych przez rząd projektów nowel: budżetu na 2015 r. i tzw. ustawy okołobudżetowej. Projekt nowelizacji budżetu przewiduje m.in. zwiększenie tegorocznego deficytu o 3,9 mld zł do poziomu 49 mld 980 mln zł.

Rząd konieczność nowelizacji budżetu pod koniec roku tłumaczy tym, że dochody budżetu państwa w roku 2015 będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok o 10,5 mld zł, tj. o 3,5 proc. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł.

Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, z podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł.

Sejm ma zakończyć prace nad projektem PiS, który zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 1 stycznia na 1 maja 2016 rok. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że w tym czasie zmieni zapisy tej ustawy, uszczelniając obrót ziemią i wprowadzi do niej rozwiązania, które wcześniej proponowało PiS, np. takie, że grunty będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny.

Przesunięcie wejścia w życie przepisów - z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. - przewiduje projekt zmian w ustawie o administracji podatkowej, którym również ponownie zajmie się Sejm. Ustawa przewiduje utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego. Projekt nowelizacji zakładający przesunięcie o pół roku wejście w życie ustawy został przygotowany przez posłów PiS, którzy uważają, że administracja skarbowa nie jest gotowa na nowe zadania. Opozycja sądzi natomiast, że organy skarbowe są przygotowane do wejścia w życie ustawy, a chodzi o to, że PiS brakuje ludzi, którzy mogliby pokierować izbami skarbowymi, a którzy spełnialiby przewidziane przez ustawę wymogi

Sejm zakończy być może prac nad projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje przesunięcie z 4 stycznia 2016 roku na 1 stycznia 2017 roku terminu wdrożenia zmodernizowanego systemu (CEPiK2.0) co oznacza także przesunięcie na styczeń 2017 r. wprowadzenia nowych praw jazdy. System CEPiK2 gromadzi dane dotyczące kierowców i pojazdów. W związku z tym dopiero od stycznia 2017 roku miałyby zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące m.in. okresu próbnego dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B.

Podczas zapowiedzianego na dwa dni posiedzenia Sejmu, odbędzie się również drugie czytanie poselskiego projektu o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt autorstwa posłów PiS, którym w środę zajmie się najpierw komisja zdrowia, zakłada możliwość przedłużenia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2017 roku. Przesunięcie kontraktowania ma pozwolić na stworzenie planów zakupu świadczeń m.in. na podstawie map potrzeb zdrowotnych, które obecnie są przygotowywane.

Sejm zajmie się również poselskim projektem noweli ustawy o ochronie praw lokatorów autorstwa PiS, który przewiduje, że do 2025 roku gminy będą musiały zapewnić lokal zastępczy oraz pokryć koszty przeprowadzki dla osób, których mieszkania zostały przeznaczone do rozbiórki lub remontu. Obecna ustawa przewiduje, że obowiązek ten miał wygasnąć z końcem 2015 roku.

Zobacz także: Zobacz także:
wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)