Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Władze chcą pomagać zagrożonym eksmisją

0
Podziel się:

Porady prawne i psychologiczne, zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych oraz możliwość umorzenia większości długów czynszowych za lokale komunalne - to główne założenia programu.

Władze chcą pomagać zagrożonym eksmisją
(Innershadows/iStockphoto)
bFebOKOd

Porady prawne i psychologiczne, zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych oraz możliwość umorzenia większości długów czynszowych za lokale komunalne - to założenia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją, który będą realizowały władze Kielc.

Celem programu jest wsparcie rodzin, które przez co najmniej pół roku - ze względu na trudną sytuację życiową i materialną - zalegają z płaceniem czynszu i są zagrożone utratą mieszkania.

Udział w przedsięwzięciu jest dobrowolny, a jego uczestnicy muszą spełniać określone kryteria, dotyczące m.in. dochodów, które nie powinny przekraczać określonego progu w odniesieniu do najniższej emerytury.

bFebOKOf

Jak powiedział dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Kielcach Marek Scelina, osoby, które będą chciały przystąpić do programu, muszą zgodzić się na współpracę z MOPR.

_ - Jako jedna z instytucji realizujących program, jesteśmy odpowiedzialni za mobilizowanie rodzin do zajęcia się swoimi problemami. Oczekujemy, że po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego poddadzą się pracy socjalnej, realizując projekty, opracowane dla poszczególnych uczestników _ - tłumaczył Scelina. Jak dodał, to, że ludzie nie płacą czynszu jest przeważnie spowodowane brakiem pracy albo nałogami w rodzinie.

Uczestnicy programu skorzystają m.in. z porad prawnych i psychologicznych, uzyskają także pomoc w staraniach o dodatek mieszkaniowy lub obniżkę czynszu. Zostaną skierowane do prac społecznie użytecznych, robót publicznych i prac interwencyjnych, a uzyskiwane dochody będą mogli w części przeznaczać na spłatę zadłużenia.

Osoby, które spłacą 15 proc. zaległości za czynsz i przez dwa lata uczestnictwa w programie będą regularnie wnosiły opłaty za mieszkanie, mogą uzyskać umorzenie pozostałej części długu. Jeśli lokator zacznie zalegać z opłatami przez co najmniej dwa miesiące albo w określonym terminie nie spłaci części wcześniejszego zadłużenia, porozumienie udziału w programie zostanie zerwane.

bFebOKOl

Program zakłada możliwość wstrzymania egzekucji komorniczej wobec uczestników programu, co do których taka procedura została wszczęta. Wobec najemców, realizujących kontrakt socjalny, nie będą wszczynane także nowe windykacje.

W programie można uczestniczyć jeden raz, a dług czynszowy musiał powstać przed wejściem w życie uchwały, regulującej zasady funkcjonowania projektu. Uchwałę w sprawie programu kieleccy radni przyjęli w połowie kwietnia.

Według szacunków samorządu Kielc, z programu mogłoby skorzystać ok. 1300 rodzin, ale nie wiadomo, ile osób zdecyduje się w nim uczestniczyć i ile wytrwa do końca.

_ - Jeżeli byłoby to sto kilkadziesiąt osób, to moglibyśmy powiedzieć, że coś nam się udało. Chodzi o to, by pomóc tym, którzy najbardziej chcą pomóc samym sobie - osobom zmotywowanym do wyjścia z zadłużenia _ - podkreślił Scelina.

bFebOKOm

Jak dodał, przedsięwzięcie nie generuje wielkich kosztów dla miejskiego budżetu - nie trzeba przyjmować dodatkowych pracowników socjalnych, a wynagrodzenie dla zatrudnianych lokatorów, będzie oparte m.in. na środkach funduszu pracy i funduszach unijnych.

W opinii szefa MOPR program jest szansą na uniknięcie postępowania komorniczego, przeprowadzki w gorsze warunki socjalne i bezdomności. _ Jeżeli od takiego przebiegu wydarzeń uratowałoby się kilkadziesiąt osób, to naprawdę warto realizować ten projekt _ - powiedział Scelina.

W końcu 2013 r. zadłużenie lokatorów kieleckich mieszkań komunalnych wynosiło prawie 26 mln zł.

Jak powiedział dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków (MZB) Aleksander Słoń, ponad 60 proc zadłużenia generuje grupa 30 proc. najemców. Z potencjalnych 1300 uczestników programu, 613 osób ma do 10 tys. zł długu, 269 osób - pomiędzy 10 a 20 tys. zł, 335 lokatorów - od 20 do 50 tys. zł, a 87 najemców - powyżej 50 tys. zł długu.

bFebOKOn

Słoń zaznaczył, że o efektach realizacji przedsięwzięcia będzie można mówić w 2016 lub 2017 roku.

Władze Kielc liczą, że poza zaktywizowaniem osób w trudnej sytuacji życiowej i ich integracją zawodową i społeczną, program przyniesie samorządowi większe wpływy z tytułu regulowania bieżących opłat i ograniczy koszty związane z sądowymi dochodzeniem należności.

Program udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją będą realizowały w Kielcach: miejski samorząd, MOPR, MZB, przy udziale Miejskiego Urzędu Pracy.

Czytaj więcej w Money.pl

bFebOKOo
bFebOKOG
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)