Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wzrost gospodarczy w 2012 roku będzie niższy

0
Podziel się:

Narodowy Bank Polski napisał tak w Założeniach polityki pieniężnej na przyszły rok.

Wzrost gospodarczy w 2012 roku będzie niższy
(Andreas Karelias/Dreamstime)

Narodowy Bank Polski napisał tak w Założeniach polityki pieniężnej na przyszły rok. NBP wskazuje, że podstawowym celem jego polityki będzie stabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc.

W założeniach napisano, że w 2012 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie rozwój sytuacji w gospodarce globalnej. Ze względu na silne powiązania handlowe i finansowe ze strefą euro, wzrost gospodarczy w Polsce będzie w istotnym stopniu zależał od sytuacji gospodarczej w tym regionie.

Według NBP po relatywnie silnym wzroście w latach 2010-2011 (4,4 i 4,5 procent), w 2012 r. prawdopodobnie nieco wolniej będzie rósł PKB w Niemczech, będących głównym odbiorcą polskiego eksportu. Oczekuje się, że w 2012 r. EBC będzie zaostrzał politykę pieniężną.

_ - W Polsce w 2012 r. można oczekiwać wzrostu PKB na poziomie niższym niż w latach 2010-2011, do czego przyczyniać się będzie umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro, zakończenie odbudowy zapasów przedsiębiorstw, działania obniżające deficyt sektora finansów publicznych, a także możliwe efekty zacieśnienia polityki pieniężnej w 2011 r. _ - napisano w dokumencie.

Według banku centralnego na przebieg procesów inflacyjnych w 2012 r. istotny wpływ będzie miała także sytuacja na krajowym rynku pracy. Szczególnie dalszy wzrost popytu na pracę w warunkach prawdopodobnego wolniejszego wzrostu podaży pracy powinien prowadzić do stopniowego obniżania się stopy bezrobocia. W efekcie sytuacja na rynku pracy może oddziaływać w kierunku zwiększenia presji płacowej i wzrostu jednostkowych kosztów pracy.

_ - Istotnym czynnikiem wpływającym na procesy inflacyjne w Polsce będzie kształtowanie się kursu złotego, pozostające pod wpływem sytuacji w Polsce oraz w otoczeniu polskiej gospodarki _ - informuje NBP.

PKB POLSKI OD 2000 ROKU:

Wskazano, że w 2012 r. podstawowym celem polityki pieniężnej będzie stabilizowanie inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5 proc., co będzie sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu.

W założeniach napisano, że - podobnie jak w poprzednich latach - parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do zmieniającej się sytuacji w gospodarce i wynikającej stąd oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym.

_ - W swoich decyzjach Rada Polityki Pieniężnej będzie uwzględniała również sytuację sektora finansowego, którego stabilność jest warunkiem koniecznym utrzymania stabilności cen w dłuższym okresie _ - dodano.

Bank centralny wskazał ponadto, że instrumentem polityki pieniężnej, który może zostać wykorzystany przez NBP, są interwencje na rynku walutowym. _ - W przypadku przystąpienia Polski do ERM II, interwencje na rynku walutowym mogą być również wykorzystywane do stabilizowania kursu złotego w celu spełnienia kryterium stabilności kursu walutowego _ - podano.

O polskim PKB czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/161/t141729.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gus;podal;dane;o;pkb;w;polsce;sa;lepsze;od;prognoz,92,0,899676.html) Wzrost PKB zaskoczył analityków Szybsze niż Polska tempo wzrostu gospodarczego w II kwartale miała grupa krajów nadbałtyckich - Estonia, Litwa, Łotwa i Szwecja.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/162/t103586.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/w;drugim;kwartale;wzrost;pkb;troche;wyhamowal,0,0,880896.html) Wzrost gospodarczy lekko wyhamował? W II kwartale 2011 r. wzrost gospodarczy mógł być lekko niższy, niż w I kwartale, kiedy to wyniósł 4,4 proc. rok do roku - oceniała wiceprezes GUS Halina Dmochowska.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/90/t21338.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wzrost;pkb;tempo;rozwoju;4;1;procent,124,0,867452.html) Wzrost PKB. Tempo rozwoju: 4,1 procent Więcej inwestycji i popyt na polskie towary wyższy o prawie 1 punkt procentowy w porównaniu do roku ubiegłego - tak zapowiada się powakacyjny scenariusz gospodarczy naszego kraju.
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)