Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zarobki w Polsce. Przeciętnie rozporządzamy kwotą 1340 zł miesięcznie

0
Podziel się

Zgodnie z ubiegłorocznymi danymi GUS w 2013 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ukształtował się na poziomie 1299 zł.

Zarobki w Polsce. Przeciętnie rozporządzamy kwotą 1340 zł miesięcznie
(Krzysztof Hawrot wp.pl)
bDyZSEdh

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem w 2014 r. wyniósł 1340 zł - podał Główny Urząd Statystyczny.

"Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny" - napisano w komunikacie GUS.

Zgodnie z definicją GUS dochód rozporządzalny jest to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika (od dochodów z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozostałych świadczeń społecznych), o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

bDyZSEdj

"W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie bądź prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek) oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie. Dochód rozporządzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost oszczędności" - informuje GUS.

Zgodnie z ubiegłorocznymi danymi GUS w 2013 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ukształtował się na poziomie 1299 zł i był realnie wyższy o 0,7 proc. od dochodu z roku 2012.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wzrosło o 3,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 10,0% i wyniosło 3942,78 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,4% m/m i wyniosło 5572,7 tys. osób, podano w komunikacie.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 1,4-1,9% r/r w styczniu grudniu, przy średniej na poziomie 1,62% (wobec wzrostu o 1,1% r/r w grudniu ub.r.).

bDyZSEdp

Ekonomiści ci spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,5-3,8 r/r, przy średniej na poziomie 3,27% r/r (wobec 3,7 % wzrostu w grudniu ub.r.).

Czytaj więcej w Money.pl

bDyZSEdK
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)