Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zobacz, jakie poprawki odrzucił Sejm

0
Podziel się:

Komisja pracowała nad trzema projektami, autorstwa: rządu, PiS i SLD.

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zobacz, jakie poprawki odrzucił Sejm
(Witold Rozbicki/REPORTER)
bEDoWaxx

Sejmowa komisja polityki społecznej poparła część poprawek zgłoszonych do projektu dotyczącego zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jedna z nich przewiduje, że od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się także osoby nie podejmujące pracy.

Komisja pracowała wieczorem nad trzema projektami autorstwa: rządu, PiS i SLD nt. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Przed południem odbyło się pierwsze czytanie tych trzech projektów, a w debacie wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami. Na czwartek zaplanowano drugie czytanie.

Komisja poparła m.in. poprawkę zgłoszoną przez Magdalenę Kochan (PO), aby od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługiwało także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną - mają oni podlegać warunkowi kryterium dochodowego. Obecnie warunkiem ubiegania się o taki zasiłek przez opiekuna jest zrezygnowanie z pracy i spełnienie kryterium dochodowego.

bEDoWaxz

Ponadto komisja pozytywnie oceniła nie zgłoszoną jeszcze formalnie poprawkę ministra pracy dotyczącą grupy ok. 5 tys. opiekunów. Jak wyjaśniła wiceminister pracy Elżbieta Seredyn chodzi o grupę opiekunów, która nie zakwalifikowała się do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że 1 stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r.

_ - Mają oni być objęci przepisami przejściowymi, których propozycja zostanie zgłoszona przez podczas czwartkowego drugiego czytania projektu _. Będą oni także uprawnieni do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Posłowie z komisji poparli także propozycję zgłoszoną przez Henryka Smolarza (PSL). Daje ona możliwość skorzystania z zasiłku dla opiekuna tym rolnikom, którzy utracili prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie ustawy, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Ponadto komisja poparła drugą poprawkę dotycząca rolników - opiekunów osób niepełnosprawnych. Jak wyjaśniła Seredyn, chodzi o doprecyzowanie sytuacji rolników, którzy po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia 2012, że praca we własnym gospodarstwie rolnym to negatywna przesłanka do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymywali od niektórych ośrodków pomocy społecznej decyzję o utracie zasiłku.

bEDoWaxF

_ - Rolnikowi też należy się prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego, pod warunkiem, że rezygnuje z pracy w gospodarstwie rolnym _ - podkreśliła i wyjaśniła, że doprecyzowuje to przyjęta przez komisję poprawka zgłoszona przez PSL.

Ponadto komisja przyjęła m.in. poprawki redakcyjne biura legislacyjnego.

Komisja nie przyjęła natomiast poprawek SLD, które konsumowały zapisy projektu Sojuszu, m.in. aby specjalny zasiłek opiekuńczy wzrósł do 800 zł od maja tego roku i do 1 tys. zł od 2015 r. Nie zaakceptowano także propozycji, aby kryterium dochodowe podnieść z 623 zł do 725 zł.

Stanisław Szwed (PiS) zapowiedział, że jego klub zgłosi wszystkie swoje poprawki podczas drugiego czytania.

bEDoWaxG

Projekt rządu realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przywraca im świadczenia odebrane w zeszłym roku; dwa projekty poselskie zakładają likwidację progu dochodowego uprawniającego do zasiłku.

Propozycja zawarta w projekcie SLD przewidywała prawo do otrzymania zasiłku nie tylko dla opiekunów, którzy rezygnują z pracy, by zająć się osobą niepełnosprawną, ale też tych, którzy pracy nie podejmują. Obecnie trzeba zrezygnować z zatrudnienia, żeby otrzymywać zasiłek.

Również w projekcie PiS jest zapis, który ma na celu doprecyzowanie, iż zasiłek będzie przysługiwał zarówno osobom, które zrezygnują z pracy obecnie, jak i tym, które zrobiły to wcześniej i pobierały świadczenie pielęgnacyjne.

Zanim znowelizowana ustawy o świadczeniach rodzinnych weszła w życie, świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł przysługiwało niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, a także krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała po osiągnięciu dorosłości, a więc np. dzieciom, wnukom lub współmałżonkom.

bEDoWaxH

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych stracili prawo do tego świadczenia w lipcu zeszłego roku; teraz dla tej grupy przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy (także w wysokości 520 zł), przy czym przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki - nie przekroczy, w przeliczeniu na osobę, kryterium dochodowego obecnie wynoszącego 623 zł.

Zmiany zakwestionował jednak w ub. roku Trybunał Konstytucyjny. Rządowy projekt jest realizacją tego orzeczenia. Zgodnie z propozycją opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają ich zwrot. Będą one wypłacane wraz z ustawowymi odsetkami. Według szacunków będzie to wartość ok. 5,5 tys. zł. Odzyskają także prawo do świadczenia, jednak w wysokości obowiązującej przed nowelizacją ustawy, czyli 520 zł. Rozwiązanie to obejmie 117 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych.

Protestujący przed Sejmem od czwartku opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych nie są tym projektem usatysfakcjonowani, ponieważ dostaną świadczenie niższe niż to, które dostają obecnie rodzice niepełnosprawnych dzieci (820 zł). Czują się pokrzywdzeni także tym, że rząd obiecał rodzicom podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego - od maja do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto, natomiast im nie ma nic do zaoferowania poza realizacją wyroku TK, do czego i tak jest zobowiązany.

Czytaj więcej w Money.pl
Nie ma porozumienia między rządem, a... Tusk zaproponował stopniowe podwyższanie zasiłków dla opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi aż do 2016 roku kiedy osiągnąć mają poziom płacy minimalnej.
Ważna deklaracja premiera w sprawie zasiłków Trwające ponad godzinę spotkanie z protestującymi rodzicami było niezwykle emocjonalne.
Tak protestujący rodzice nie chcą rozmawiać Marszałek Sejmu zaprosiła rodziców niepełnosprawnych dzieci na rozmowy do jej gabinetu, ale protestujący podkreślili, że takie spotkania wcześniej nie przyniosły żadnych efektów.
bEDoWaya
wiadomości
wiadmomości
kraj
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)