Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w PGNiG. Odwołany wiceprezes, spółka przyjęła nową strategię

0
Podziel się

Firma chce być preferowanym dostawcą dla wszystkich segmentów klientów. W jaki sposób?

Zmiany w PGNiG. Odwołany wiceprezes, spółka przyjęła nową strategię
(PGNiG)
bDafNAgl

Rada nadzorcza PGNiG odwołała dziś Jerzego Kurellę (na zdjęciu) ze składu zarządu spółki i z funkcji wiceprezesa ds. handlowych - podało PGNiG w komunikacie. Spółka poinformowała też, że zamierza pozostać liderem sprzedaży na rynku gazu i przyjęła nową strategię działania na najbliższe lata.

[Aktualizacja godzina 23:21]

Jak dodano w komunikacie, decyzja o odwołaniu zapadła jednogłośnie. _ Wpływ na decyzję rady miała ocena merytoryczna pracy prezesa Jerzego Kurelli _ - poinformowała rzeczniczka spółki Dorota Gajewska.

bDafNAgn

Posiedzenie rady wciąż trwa. Ma ona jeszcze rozpatrzyć między innymi strategię PGNiG na kolejne lata i - według nieoficjalnych informacji PAP - najprawdopodobniej ją przyjmie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli spółki, w strategii przedstawiony zostanie m.in. plan dotyczący wydatków inwestycyjnych, zakładanych poziomów EBITDA i polityki dywidendowej.

Agnieszka Woś, dyrektor w departamencie spółek kluczowych w resorcie skarbu, informowała podczas posiedzenia komisji sejmowej na początku grudnia, że strategia PGNiG obejmie swoim horyzontem rok 2022.

Kurella od lipca 2013 r. do grudnia 2013 r. pełnił obowiązki prezesa spółki, po tym jak RN odwołała prezes spółki Grażynę Piotrowską-Oliwę i wiceprezesa ds. handlowych Radosława Dudzińskiego. Sprawa miała związek z memorandum dotyczącym oceny na etapie przedinwestycyjnym możliwości budowy nowego gazociągu z Białorusi przez Polskę na Słowację, które na początku kwietnia podpisali w Petersburgu prezes Gazpromu Aleksiej Miller oraz ówczesny prezes EuRoPol Gazu Mirosław Dobrut. Strona rosyjska zaprezentowała ten projekt jako magistralę Jamał-Europa II.

bDafNAgt

W grudniu 2013 r. gdy prezesem został Mariusz Zawisza, Kurella wrócił na stanowisko wiceprezesa ds. handlowych.

W jednej ze swych ostatnich publicznych wypowiedzi, Kurella odnosił się do nowelizacji Prawa energetycznego, zwanej _ małym trójpakiem _. Wprowadziła ona wiele zmian, m.in. obligo giełdowe dla gazu, czyli obowiązek sprzedaży określonej części surowca za pośrednictwem giełdy.

Podkreślał wtedy, że z powodu tych zmian przez ostatni rok PGNiG musiała głęboko się zreorganizować, co się - jego zdaniem - udało. Wskazał np. konieczność wydzielenia spółki obrotu, która działa już od sierpnia. - _ To była gigantyczna operacja upłynniająca rynek i odbyła się bez żadnej szkody dla klientów, bez żadnej podwyżki _ - mówił Kurella.

Mówił też o renegocjacjach umowy gazowej z Gazpromem. Chodzi o tzw. kontrakt jamalski obejmujący dostawy gazu do 2022 r. włącznie, w ilości do 10,2 mld m sześc. rocznie. Gazprom pozostaje najważniejszym dostawcą gazu dla PGNiG, a polska spółka jest jednym z największych odbiorców gazu dostarczanego przez Gazprom do Unii Europejskiej.

bDafNAgu

Kurella mówił wtedy dziennikarzom, że nie można wykluczyć rozmowy o wolumenach kupowanego gazu (kontrakt na formułę take-or-pay), ale podkreślił, że najważniejsza będzie cena. _ - Cena gazu w kontrakcie nie odzwierciedla ceny na rynku europejskim. Stąd mamy przesłankę, aby wystąpić o renegocjację cen _ - powiedział. _ Strona rosyjska przyjęła nasz wniosek do rozpatrzenia _ - dodał.

Strona polska zażądała renegocjacji ma początku listopada, zgodnie z zapisami kontraktu jamalskiego z Gazpromem. Termin tzw. okna negocjacyjnego, które właśnie się otworzyło, został uzgodniony dwa lata temu, kiedy to PGNiG i Gazprom zawarły aneks do kontraktu gazowego. Na jego mocy polska spółka wycofała sprawę przeciwko Gazpromowi w arbitrażu, a Rosjanie m.in. obniżyli cenę. Zmieniła się też formuła cenowa.

PGNiG nie podało szczegółów klauzul kontraktowych ze względu na ich poufność, choć ówczesna prezes spółki Grażyna Piotrowska-Oliwa mówiła, że efektem aneksu jest obniżka cen gazu od Gazpromu o ponad 10 proc. Ówczesny minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił z kolei, że cena gazu dla Polski wynosiła ponad 550 dol. za 1000 m sześc., a po obniżce będzie _ wręcz najniższa w Europie Środkowej _.

Co do uzgodnionej jesienią 2012 r. nowej formuły cenowej zarząd PGNiG informował, że zawiera zarówno elementy oparte na notowaniach produktów ropopochodnych, jak i notowaniach rynkowych gazu, w efekcie cena nie będzie sztywna, ale zmienia się w ślad za zmianami na rynkach europejskich. Zdaniem wielu ekspertów, Polska za rosyjski gaz płaci obecnie znacząco wyższą cenę od europejskich cen rynkowych. Ceny w europejskich hubach, mimo pewnego wzrostu w ostatnich tygodniach, obecnie wynoszą w przeliczeniu ok. 320-370 dol. za 1000 m sześc. Renegocjacje kontraktu z Gazpromem mogą potrwać pół roku.

bDafNAgv

Nowa strategia

Jak podała spółka w komunikacie, zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym pogarszają warunki biznesowe funkcjonowania grupy, co przy kontynuacji obecnego modelu biznesowego doprowadziłoby do istotnego obniżenia wyniku EBITDA już w perspektywie najbliższych trzech lat.

_ Planowane inicjatywy strategiczne zmierzają do stworzenia podstaw dalszego rozwoju grupy PGNiG oraz zasadniczego zniwelowania (...)ryzyk biznesowych, których wpływ mógłby - w scenariuszu kontynuacji modelu biznesowego - skutkować znacznym pogorszeniem wyniku operacyjnego grupy _ - napisano w raporcie.

W dokumencie wskazano cztery kluczowe obszary biznesowe i dziesięć inicjatyw strategicznych, które mają być realizowane w perspektywie roku 2022.

_ Ich wprowadzenie powinno umożliwić wypracowanie w 2022 r. wyniku EBITDA na poziomie ok. 7 mld zł. W okresie strategii nakłady inwestycyjne na rozwój organiczny i przejęcia wyniosą 40-50 mld zł. Zadłużenie netto do wyniku EBITDA powinno pozostać w 2022 roku na poziomie poniżej 2,0 przy równoległych planach wypłaty 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy w latach 2015-2022 _ - podała spółka.

bDafNAgw

Zakładany jest też wzrost wydobycia węglowodorów do ok. 50-55 mln boe w 2022 roku, przy utrzymaniu wydobycia w Polsce na obecnym poziomie, ok. 33 mln boe rocznie.

Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, każdorazowo będzie brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową grupy i jej plany inwestycyjne.

_ Rozpoznanie zysków netto spółek zależnych w wyniku finansowym PGNiG SA będzie uwzględniane po wypłacie przez te spółki dywidend, co może powodować przesunięcie o rok w skali wypłaty zakładanego poziomu dywidendy _ - napisano w raporcie.

Spółka wśród wyzwań, z którymi będzie musiała się zmierzyć, wymienia kontrakty długoterminowe na zakup gazu na zasadzie _ bierz lub płać _, deregulację rynku gazu w Polsce i konieczność sprzedaży całego wolumenu gazu po cenach rynkowych, nieuwzględniających faktycznego kosztu pozyskania gazu w kontraktach długoterminowych oraz eksportu nadwyżek gazu ze względu na utratę udziałów rynkowych.

W okresie obowiązywania strategii wejdą też w życie nowe obciążenia podatkowe, co przy postępującym sczerpaniu zasobów geologicznych i spadającej produkcji w kraju obniży rentowność projektów poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce.

_ Ponadto aktualny system wsparcia kogeneracji gazowej wygasa po roku 2018 _ - dodaje PGNiG.

Firma chce być _ preferowanym dostawcą dla wszystkich segmentów klientów _.

_ Cele te spółka zamierza osiągnąć m.in. poprzez opracowanie i uruchomienie mechanizmów zatrzymania klientów oraz podniesienia jakości obsługi klientów. Strategia PGNiG zakłada utrzymanie wysokiego poziomu stabilności dostaw gazu do klientów końcowych oraz uatrakcyjnienie oferty produktowej, m.in. poprzez produkty dual fuel oraz rozwój usług dodatkowych _ - podano w komunikacie.

Spółka będzie też dążyć do _ uelastycznienia portfela gazu ziemnego i dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw _.

Kolejnym celem zarysowanym w strategii jest wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwanie i wydobycie, który ma być _ kluczową dźwignią _ dalszego rozwoju firmy.

_ Głównym celem PGNiG jest utrzymanie stabilnego wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju. Jednakże, aby stworzyć perspektywę dalszego istotnego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, spółka planuje aktywnie budować portfel zagranicznych aktywów poszukiwawczo - wydobywczych _ - napisano w komunikacie.

PGNiG zapowiada też, że będzie kontynuował prace poszukiwawcze w zakresie gazu łupkowego na swoich najbardziej perspektywicznych koncesjach.

Spółka wskazuje również na maksymalizację przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania.

_ Posiadane przez grupę PGNiG aktywa w obszarze infrastruktury sieciowej, magazynowania gazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła są źródłem przewidywalnych, stabilnych przychodów i przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka. W perspektywie nadchodzących lat aktywa te będą ważnym czynnikiem stabilizującym wyniki grupy i zwiększającym możliwości finansowania nowych projektów _ - podała spółka.

PGNiG zaznaczył, że w tym obszarze niezbędna będzie stała kontrola kosztów i optymalizacja ponoszonych nakładów inwestycyjnych.

_ W okresie intensywnej konkurencji szczególne znaczenie będzie mieć maksymalizacja wolnych środków generowanych przez ten obszar, zwłaszcza na nowe inwestycje rozwojowe _ - poinformowano w raporcie. Grupa planuje w dalszym ciągu pracować nad zwiększeniem efektywności kosztowej i organizacyjnej, w tym kontynuować Program Poprawy Efektywności.

Jak podał PGNiG w prezentacji, oczekiwany poziom oszczędności wygenerowanych w ramach realizacji Programu Poprawy Efektywności to _ ok. 700-800 mln zł efektów powtarzalnych na poziomie EBITDA od końca 2018 roku _

_ Czytaj więcej w Money.pl * [ ( http://static1.money.pl/i/h/204/m266956.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/dm-mbanku-obniza-rekomendacje-dla-pgnig,248,0,1671160.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) DM mBanku obniża rekomendację dla PGNiG * [ ( http://static1.money.pl/i/h/93/m278365.jpg ) ] (http://manager.money.pl/prosto-z-firm/artykul/gaz-z-rosji-pgnig-liczy-na-zmiane-ceny-w,59,0,1661499.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Zmiana cen gazu z Rosji? Na to liczy PGNiG * [ (
http://static1.money.pl/i/h/216/m324312.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wyniki-pgnig-zagrozone-odpisami-w-czwartym,195,0,1654211.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Wyniki PGNiG zagrożone odpisami w czwartym kwartale * [ ( http://static1.money.pl/i/h/206/m302542.jpg ) ] (http://manager.money.pl/prosto-z-firm/artykul/wielka-inwestycja-pgnig-spolka-wyda-,134,0,1647238.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Wielka inwestycja PGNiG. Spółka wyda... _

bDafNAgO
giełda
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)