Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
euro
22.11.2005 18:03

Korzyści dla członków UWG

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/ANP)

Korzyści z wprowadzenia euro to:

- spadek inflacji,
- stabilizacja kursów walutowych,
- zbieżność stóp procentowych,
- eliminacja ryzyka walutowego,
- zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut,
- większa efektywność i płynność rynków finansowych,
- wyrównanie poziomu cen na terenie UWG,
- ułatwienia w podróżowaniu,
- ułatwienie przedsiębiorcom z terenów UWG ekspansji na rynki krajów sąsiadujących.

Najistotniejszą korzyścią z utworzenia UGW jest jej stabilizujące oddziaływanie na gospodarki krajów członkowskich. Niezależność banków centralnych oraz uczestnictwo w Europejskim Systemie Walutowym spowodowały, że jeszcze przed utworzeniem UGW inflacja w krajach członkowskich Unii spadła do niskiego poziomu, nastąpiła daleko posunięta zbieżność narodowych stóp procentowych oraz stabilizacja kursów walutowych.

Wprowadzenie euro wyeliminowało ryzyko walutowe występujące w obrębie UGW, tj. niepewność co do kształtowania się kursów między walutami narodowymi. Tym samym zredukowano koszty transakcyjne wymiany tych walut oraz koszty arbitrażu walutowego, czyli operacji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Zapewniło to większą swobodę i dynamiką prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza handlu.

Euro przyczyniło się do powstania bardziej efektywnych i płynnych rynków finansowych oraz wpłynęło na ich stopniową integrację. W rezultacie rynki te zaoferowały dużo wieksze możliwości inwestycyjne niż rozczłonkowane rynki narodowe. Wzrosła konkurencja na poszczególnych rynkach kapitałowych, między centrami finansowymi oraz między bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przedsiębiorstwa zmieniły strukturę pozyskiwania funduszy na swą działalność i rozwój - coraz częściej zaczęły sięgać po tańsze, niż kredyty bankowe, instrumenty rynku kapitałowego.

Jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiano przed unią walutową i wprowadzeniem euro, było wyrównanie poziomu cen na terenie UGW. Było ono niezbędne dla ostatecznego ukształtowania się jednolitego rynku europejskiego oraz wzrostu konkurencji. Duże różnice między cenami tych samych produktów oznaczały rynkową nieefektywność, gdyż zmuszały konsumentów do straty czasu i energii na poszukiwanie miejsc, gdzie produkty są tańsze. Z chwilą pojawienia się euro w formie gotówkowej, dużo łatwiej można podróżować po krajach unii walutowej - odpadła potrzeba wymiany jednej waluty narodowej na inną.

Dla przedsiębiorstw z obszaru UGW wprowadzenie euro oznacza łatwiejszą ekspansję na rynki krajów sąsiadujących, gdyż zniknęły kłopoty z posługiwaniem się różnymi walutami narodowymi.

Korzyścią samą w sobie jest przynależność do ugrupowania o tak wielkim potencjale gospodarczym jak UGW, która poza USA i Japonią zaliczana jest do największych potęg gospodarczych świata.

Tagi: euro, pieniądze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz