Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
euro
22.11.2005 18:05

Znaczenie Unii Walutowej dla Polski

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Korzyści płynące z przystąpienia do Unii Walutowej to:

- zmniejszenie kosztów transakcyjnych,
- zmniejszenie kosztów operacji bankowych,
- dostęp do nowych źródeł finansowania,
- większa przejrzystość cen,
- korzystniejsza oferta cenowa usług bankowych,
- większa konkurencja ze strony z obszaru UWG,
- zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Ustanowienie UGW miało istotne konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych. Pojawienie się euro było znaczącym wydarzeniem zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw, dla których handel międzynarodowy oraz międzynarodowe operacje finansowe odgrywają istotną rolę. Zmniejszyły się koszty transakcyjne związane z operacjami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym, gdyż ryzyko to znikło na obszarze walut wchodzących do strefy euro. Możliwość posługiwania się euro - zamiast 12 walutami narodowymi - zmniejszyło także koszty, ponoszone wcześniej przy sprzedaży i zakupie tych walut.

Zastąpienie rachunków bankowych - prowadzonych w walutach narodowych strefy euro - jednym rachunkiem w euro zmniejszyło koszty prowadzenia rachunków, uprościło też istotnie zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwach. Euro stało się dla polskich przedsiębiorstw walutą kontraktów i płatności, w której mogą być zarówno zaciągane kredyty, jak również emitowane instrumenty dłużne. Euro stworzyło polskim przedsiębiorstwom nowe możliwości zaopatrywania się w kapitał - inwestorzy na eurorynku szukają okazji do zróżnicowania swych portfeli pod względem geograficznym, a zainteresowani wyższą rentownością inwestycji skłonni są kupować papiery o niższych cenach.

Większa przejrzystość cen, jaką powoduje euro, oznacza łatwiejszy wybór zagranicznych dostawców i odbiorców - prościej jest porównywać ich oferty, wyrażone w tej samej walucie. Przedsiębiorstwa mogą też liczyć na szerszą oraz korzystniejszą cenowo ofertę usług bankowych - pojawienie się euro znacznie zaostrzyło konkurencję między instytucjami finansowymi. Licząc się z możliwością wywierania przez firmy z UGW presji, by handel z Polską był fakturowany i rozliczany w euro, wszystkie znaczące polskie banki wprowadziły do swej oferty produkty wyrażone we wspólnej europejskiej walucie. Umożliwiły swym klientom prowadzenie rachunków w euro, zaciąganie kredytów w euro, dokonywanie płatności w tej walucie i praktyce posługiwanie się euro we wszystkich produktach bankowych, łącznie z emisją instrumentów dłużnych.

Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy muszą się liczyć ze zwiększoną konkurencją ze strony firm z obszaru UGW. Dalsza integracja europejskiego rynku towarów i usług umożliwiła wydajnym firmom z krajów strefy euro znaczne poszerzenie ich rynków zbytu. Jednocześnie firmy te zostały zmuszone do większej innowacyjności, gdyż nie mogły już zwiększać swojej konkurencyjności drogą dewaluacji waluty krajowej.

Tagi: euro, pieniądze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz