Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Darowizna w rodzinie

0
Podziel się:

Darowizny wśród członków bliskiej rodziny są zwolnione z podatku po spełnieniu określonych przepisami warunków.

Darowizna w rodzinie

Czy otrzymanie w 2007 r. darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

Takie pytanie skierował podatnik do Krajowej Informacji Podatkowej.

Jak wyjaśnili pracownicy KIP, na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie m.in. w drodze *darowizny *własności rzeczy lub praw majątkowych przez:

 1. małżonka
 2. zstępnych
 3. wstępnych
 4. pasierba
 5. rodzeństwo
 6. ojczyma
 7. macochę

pod warunkiem:

 1. zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz
 2. udokumentowania *- w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są *środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy czyli kwotę 9.637 zł - ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia darowizny wskazany powyżej nie obejmuje przypadków, gdy (art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn):

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn czyli kwoty 9.637 zł lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy obdarowany dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego ww. zwolnienie stosuje się, gdy (art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn):

 1. nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz
 2. uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W związku z powyższym przedmiotowa darowizna kwoty 20.000 zł dokonana na rzecz brata objęta jest zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn jednakże po spełnieniu ww. warunków - informuje KIP.

(mig)

Źródło: www.kip.gov.pl

porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)