Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Stasiak
Jakub Stasiak
|
aktualizacja

PIT 2019. Jakie formularze wybrać?

0
Podziel się:

Nadchodzi czas rozliczania się z fiskusem. Nie wiesz jaki rodzaj deklaracji wybrać? W poradniku przedstawiamy opis najpopularniejszych PIT-ów.

PIT 2019. Jakie formularze wybrać?
PIT 2019. Jakie formularze wybrać? (Fotolia, © whitelook - Fotolia.com)

Deklaracje roczne PIT zależą od źródła przychodów oraz sposobu rozliczenia (np. samodzielnie, z współmałżonkiem czy z niepełnoletnim dzieckiem).

Wybór rocznych deklaracji PIT zależy od źródła przychodów oraz metody rozliczania (np. samodzielnie, z współmałżonkiem czy z niepełnoletnim dzieckiem).

Roczne zeznanie podatkowe można złożyć na trzy sposoby. Jednym z nich jest wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną za pośrednictwem rządowego systemu e-Deklaracji lub specjalnie przygotowanych programów. WP money również udostępniło specjalną aplikację, która ułatwia dostarczenie dokumentów do urzędu skarbowego (PROGRAM PIT 2016). PIT można też złożyć osobiście lub korespondencyjnie, wysyłając formularz za pośrednictwem np. Poczty Polskiej. W dwóch ostatnich przypadkach należy dysponować wydrukiem odpowiedniego pisma.

PODSTAWOWE FORMULARZE PIT

Druk *PIT-28 *jest przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze należy dołączyć do niej formularz PIT-28a, natomiast przy przychodach osiąganych ze spółek osób fizycznych przyda się również załącznik PIT-28b.

Druk PIT-36 przeznaczony jest dla dla podatników, którzy:
1) prowadzili: - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, - działy specjalne produkcji rolnej,

2) uzyskali przychody: - z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, - od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, - ze źródeł przychodów położonych za granicą, - z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,

5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),

7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz sprawdzi się zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Najpopularniejszym drukiem jest PIT-37. Rozliczają się na nim pracownicy, nie prowadzący działalności gospodarczej i osiągający przychody z umowy o pracę.

Dotyczy on tych, którzy:
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, - emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), - świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, - dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, - stypendiów, - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), - przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej;

3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, - udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-11 jest podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracja jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 za 2019 r. złożyć należy do urzędu skarbowego WYŁĄCZNIE elektronicznie w systemie e-deklaracje - tylko do 31.01.2020 roku. Podatnikowi można ją przekazać elektronicznie lub wydrukowaną w terminie do 2 marca 2020 roku.

Jak wypełnić formularze PIT 2019?

Formularz PIT-28 w 2019

Deklarację PIT-28 składa się wcześniej niż pozostałe PITy roczne – 2 marca 2020 roku mija ostatni termin składania zeznania. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór formularza PIT-28 / PIT-28S (21), który stosuje się do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Podatnik musi podać numer identyfikacji podatkowej. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podają najczęściej numer PESEL, a przedsiębiorcy numer NIP. W części A należy wskazać urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (w przypadku osoby fizycznej), do którego będzie przesłana deklaracja PIT-28 (wyślij PIT-28 w programie PIT). Natomiast w części B należy podać dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania podatnika, łącznie z podaniem gminy, powiatu, województwa i kraju. W części C zeznania podatkowego należy wpisać przychody objęte ryczałtem. Podatnicy, którzy nie rozliczają żadnych kosztów ani nie odliczają od tego przychodu składek ZUS, więc omijają części:D. odliczenia od przychodów

E. obliczenie kwot przysługujących odliczeń od przychodów, F. podstawa opodatkowania, H. odliczenia od ryczałtu.

Formularz PIT-37, PIT-38

Termin ostatecznego składania deklaracji rocznych PIT-37 i PIT-38 za poprzedni rok, czyli za 2019, to 30 kwietnia. Zeznania podatkowe osoby fizyczne mogą składać od 15 lutego samodzielnie przez internet z pomocą programu do rozliczeń rocznych e-pity lub korzystając z programów Ministerstwa Finansów. Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłania go listem poleconym. Od 2019 roku mamy także opcję sprawdzenia i wysłania swojego PITu w usłudze Twój e-PIT. Od ubiegłego roku pracownicy nie muszą już samodzielnie wypełniać PIT-ów, jak było to do tej pory. Obowiązek rozliczenia zeznań podatkowych spoczywa na Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Oznacza to w praktyce, że jeśli sami nie rozliczymy i nie wyślemy PITu, to zrobi to za nas KAS.

Rozliczenie zeznań podatkowych w Twój e-PIT

System e-PIT umożliwia wysyłanie deklaracji rocznych przez internet do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Usługa została uruchomiona dla podatników od 15 lutego 2019 roku. Dzięki niej możemy sprawdzić i wypełnić najpopularniejsze zeznania dla osób fizycznych – PIT-37 i PIT-38. W tym roku tym usługa Twój e-PIT obsługuje także PIT-28 (dla przedsiębiorców) oraz PIT-36 (dot. osób, które m.in. rozliczają przychody z emerytur i rent z zagranicy). Twój e-PIT polega na tym, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej, a następnie udostępnia mu je do wglądu, z możliwością uzupełnienia. Pobrane z profilu podatnika z usługi e-PIT informacje mogą być uzupełnione w Programie e-pity o inne dane (na przykład o ulgi, odliczenia), a także być wykorzystane do sporządzenia innych deklaracji podatkowych. Ze swoim PIT-em za 2019 rok można zapoznać się na stronie podatki.gov.pl. Aby wejść na swoje konto w systemie Twój e-PIT, należy się uwierzytelnić.

podatki
rozliczenie pit
faq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)