Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak rozliczyć koszty dojazdów?

Jak rozliczyć koszty dojazdów?

Czy w zeznaniu podatkowym za 2008 rok można:

  • - odliczyć koszty dojazdu do pracy własnym pojazdem i w jakiej kwocie,
  • - czy koszty biletów miesięcznych dojazdu do pracy - 26 km w jedną stronę z dopłatą częściową do biletu finansowaną przez zakład można odliczyć,
  • - ulga z tytułu wychowywania dzieci - mąż ma zawieszoną działalność gospodarczą rozlicza się sam, ja rozliczam się osobno i czy mogę sobie odliczyć kwotę 1173,70 zł za dziecko,
  • - ulga z tytułu wychowywania dzieci - mam trójkę dzieci, jedno pracuje a dwoje pozostałych uczęszcza do szkół i nie przekracza 25 roku życia, czy mogę odliczyć podwójna kwotę za dwójkę dzieci i w jaki sposób to odliczyć.

Odpowiedź:

W rozliczeniu rocznym z tytułu umowy o pracę można rozliczyć rzeczywiście poniesione koszty dojazdów do pracy, w zamian rezygnując ze zryczałtowanej wysokości kosztów uzyskania przychodu.

Dzieje się tak, gdy:

  • - koszty rzeczywiście poniesione są wyższe od zryczałtowanych,
  • - koszty dotyczą dojazdu do pracy ze środków transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej.

Poniesione koszty muszą być udokumentowane, np. imiennymi biletami okresowymi lub fakturami na zakup biletów okresowych.

Natomiast koszty dojazdu własnym samochodem nie spełniają wymogów uprawniających do odliczenia rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu.
Nie można odliczyć również tej części wydatków na bilety miesięczne, która jest finansowana przez zakład pracy.

Ulga prorodzinna, w sytuacji gdy dziecko wychowują oboje rodzice, przysługuje tylko jedna na jedno dziecko i odlicza ją jeden z rodziców. Można ją odliczyć od dochodów obojga rodziców, tylko wtedy gdy rozliczają się razem.

Ulga prorodzinna dotyczy min. dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, uczą się w szkołach i w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Może więc Pani odliczyć ulgę za dwoje dzieci. Ulgę tą wykazuje się na załączniku do zeznania rocznego PIT/O w pozycji 35.

 

SOHO
Czytaj także
Polecane galerie