Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Bielsko-Biała
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Siedziba Bielsko-Biała 43-300
ul. Warszawska 45
Telefony 0-33 499-84-00
Faks 0-33 499-84-01
Konta bankowe d.  
CIT 72101012120059912221000000
VAT 22101012120059912222000000
PIT 69101012120059912223000000
d.j.b  
IND 63101012120059912227000000
j.b  
wyd. 10101012120059912230000000
doch. 57101012120059912231000000
NBP O/O Katowice
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Siedziba Bielsko-Biała 43-300
ul. Sixta 17
Telefony 0-33 499-82-00
Faks 0-33 499-82-21
Konta bankowe d.  
CIT 67101012120049102221000000
VAT 17101012120049102222000000
PIT 64101012120049102223000000
d.j.b  
IND 58101012120049102227000000
j.b  
wyd. 05101012120049102230000000
doch. 52101012120049102231000000
NBP O/O Katowice
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Siedziba Bielsko-Biała 43-300
ul. Gen. Maczka 73
Telefony 0-33 499-80-00
Faks 0-33 499-81-00
Konta bankowe d.  
CIT 84101012120056562221000000
VAT 34101012120056562222000000
PIT 81101012120056562223000000
d.j.b  
IND 75101012120056562227000000
j.b  
wyd. 22101012120056562230000000
doch. 69101012120056562231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia