Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Biłgoraj
Urząd Skarbowy w Biłgoraju
Siedziba Biłgoraj 23-400
ul. T. Kościuszki 78
Telefony 0-84 686-87-00
Faks 0-84 686-87-01
Konta bankowe d.  
CIT 55101013390224772221000000
VAT 05101013390224772222000000
PIT 52101013390224772223000000
d.j.b  
IND 46101013390224772227000000
j.b  
wyd. 90101013390224772230000000
doch. 40101013390224772231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia