Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Braniewo
Urząd Skarbowy w Braniewie
Siedziba Braniewo 14-500
ul. Jana Matejki 6
Telefony 0-55 243-38-65
Faks 0-55 244-10-26
Konta bankowe d.  
CIT 54101013970023232221000000
VAT 04101013970023232222000000
PIT 51101013970023232223000000
d.j.b  
IND 45101013970023232227000000
j.b  
wyd. 89101013970023232230000000
doch. 39101013970023232231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia