Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Brzesko
Urząd Skarbowy w Brzesku
Siedziba Brzesko 32-800
ul. Królowej Jadwigi 16
Telefony 0-14 663-28-23
Faks 0-14 663-08-42
Konta bankowe d.  
CIT 18101012700029742221000000
VAT 65101012700029742222000000
PIT 15101012700029742223000000
d.j.b  
IND 09101012700029742227000000
j.b  
wyd. 53101012700029742230000000
doch. 03101012700029742231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia