Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Brzozów
Urząd Skarbowy w Brzozowie
Siedziba Brzozów 36-200
ul. Kazimierzowska 1
Telefony 0-13 434-07-30
Faks 0-13 434-08-70
Konta bankowe d.  
CIT 90101015280910952221000000
VAT 40101015280910952222000000
PIT 87101015280910952223000000
d.j.b  
IND 81101015280910952227000000
j.b  
wyd. 28101015280910952230000000
doch. 75101015280910952231000000
NBP O/O Rzeszów
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia