Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Busko-Zdrój
Urząd Skarbowy w Busku - Zdroju
Siedziba Busko-Zdrój 28-100
ul. 12-go Stycznia 17
Telefony 0-41 378-10-69
Faks 0-41 378-33-69 wew. 66
Konta bankowe d.  
CIT 04101012380800992221000000
VAT 51101012380800992222000000
PIT 98101012380800992223000000
d.j.b  
IND 92101012380800992227000000
j.b  
wyd. 39101012380800992230000000
doch. 86101012380800992231000000
NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia