Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Bytów
Urząd Skarbowy w Bytowie
Siedziba Bytów 77-100
ul. 1-go Maja 16
Telefony 0-59 822-28-91
Faks 0-59 822-78-09
Konta bankowe d.  
CIT 59101011400008372221000000
VAT 09101011400008372222000000
PIT 56101011400008372223000000
d.j.b  
IND 50101011400008372227000000
j.b  
wyd. 94101011400008372230000000
doch. 44101011400008372231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia