Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Chojnice
Urząd Skarbowy w Chojnicach
Siedziba Chojnice 89-600
ul. Młyńska 22
Telefony 0-52 396-54-32
Faks 0-52 396-54-48
Konta bankowe d.  
CIT 05101011400005502221000000
VAT 52101011400005502222000000
PIT 02101011400005502223000000
d.j.b  
IND 93101011400005502227000000
j.b  
wyd. 40101011400005502230000000
doch. 87101011400005502231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia