Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Chorzów
Urząd Skarbowy w Chorzowie
Siedziba Chorzów 41-506
ul. Armii Krajowej 5
Telefony 0-32 246 11 83
Faks 0-32 246-47-43
Konta bankowe d.  
CIT 37101012123073692221000000
VAT 84101012123073692222000000
PIT 34101012123073692223000000
d.j.b  
IND 28101012123073692227000000
j.b  
wyd. 72101012123073692230000000
doch. 22101012123073692231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia