Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Choszczno
Urząd Skarbowy w Choszcznie
Siedziba Choszczno 73-200
ul. 22-go Lipca 16
Telefony 0-95 765-80-51
Faks 0-95 765-27-35
Konta bankowe d.  
CIT 29101015990000972221000000
VAT 76101015990000972222000000
PIT 26101015990000972223000000
d.j.b  
IND 20101015990000972227000000
j.b  
wyd. 64101015990000972230000000
doch. 14101015990000972231000000
NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej