Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Chrzanów
Urząd Skarbowy w Chrzanowie
Siedziba Chrzanów 32-500
ul. Garncarska 9
Telefony 0-32 625-71-00
Faks 0-32 627-62-62
Konta bankowe d.  
CIT 34101012700011372221000000
VAT 81101012700011372222000000
PIT 31101012700011372223000000
d.j.b  
IND 25101012700011372227000000
j.b  
wyd. 69101012700011372230000000
doch. 19101012700011372231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia