Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Cieszyn
Urząd Skarbowy w Cieszynie
Siedziba Cieszyn 43-400
ul. I. Kraszewskiego 4
Telefony 0-33 852-63-00
Faks 0-33 852-63-30
Konta bankowe d.  
CIT 91101012120027852221000000
VAT 41101012120027852222000000
PIT 88101012120027852223000000
d.j.b  
IND 82101012120027852227000000
j.b  
wyd. 29101012120027852230000000
doch. 76101012120027852231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia